Vrijstelling heffing afvalwater

Wie een particuliere zuiveringsinstallatie heeft geplaatst moet die ook onderhouden. Dit kan gebeuren door een onderhoudscontract af te sluiten met de firma die de installatie geleverd en/of geplaatst heeft. U kan ook zelf instaan voor het onderhoud. Afhankelijk van het type zuivering zullen verschillende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden. De opbouw van een zuivering gebeurt altijd in drie stappen.

  • De voorbehandeling
    deze put moet regelmatig gereinigd worden
  • De biologische zuivering
    hier gebeurt de eigenlijke zuivering door inbreng van zuurstof. Er moet dus regelmatig controle uitgevoerd worden op de toevoer van zuurstof
  • Nabehandeling
    verwijdering van de zwevende stoffen door bezinking. Ook deze put moet worden gereinigd indien nodig.

De frequentie van ruiming zal sterk afhankelijk zijn van de belasting van de zuiveringsinstallatie. Iedereen doet er dus goed aan om de zuivering op regelmatige tijdstippen te controleren op de werking. Wie zijn zuiveringsinstallatie exploiteert op een correcte wijze kan vrijstelling krijgen van de saneringsbijdrage voor het lozen van huishoudelijk afvalwater.

Zie ook