Wateroverlast

Het weer is af en toe erg grillig en bedreigend. Regenbuien, stormen en onweders kunnen straten en woningen onder water zetten.

Schade of dreigende schade

Heb je schade of dreigt er schade op heel korte termijn? Dan kan je 24/7 terecht bij de politie (telefoon 101) of de brandweer (telefoon 112). Dat is bijvoorbeeld wanneer de straat of je kelder onder water staat of er schade is aan het dak.

Zandzakjes nodig?

De gemeente heeft een voorraad zandzakjes in het technisch centrum in de Oevelse dreef 33 in Tongerlo. Die zandzakjes dienen in de eerste plaats voor acute gevallen van wateroverlast. De brandweer verwittigt in dat geval de technische dienst van de gemeente. Die brengt de zakjes ter plaatse.

Heb je preventief zandzakjes nodig omdat je woning de volgende dagen mogelijk zou kunnen overstromen? Dan kan je gratis zandzakjes ophalen bij het technisch centrum in de Oevelse dreef 33 in Tongerlo. Dat kan tijdens de openingsuren van maandag tot donderdag van 8 tot 16 uur en op vrijdag van 8 tot 12 uur. In de zomermaanden juli en augustus zijn ze open van maandag tot donderdag van 7 tot 15.15 uur en op vrijdag van 7 tot 12 uur. Op voorhand bellen is niet nodig. Buiten deze kantooruren verwittig je de brandweer (telefoon 112). Je kan de zakjes een aantal weken/maanden bewaren. Ze gaan echter niet eeuwig mee. Ze worden ook niet opgehaald na gebruik, je kan ze eventueel en als ze nog in goede staat zijn wel terugbrengen naar het technisch centrum.

Knelpunten

Na de wateroverlast gaat men vaak op zoek naar de oorzaak van de wateroverlast. Een verstropte riolering, een slechte afwatering,... Met opmerkingen over de knelpunten kan je terecht bij het meldpunt van de gemeente Westerlo (e-loket).

Vergoeding van de schade

Voor de vergoeding van de schade richt je je in de eerste plaats tot je brandverzekering. In bepaalde gevallen kan je een beroep doen op een tussenkomst van het Rampenfonds. Die tussenkomst kan je aanvragen bij de ambtenaar noodplanning (jos.peetermans@westerlo.be - 014 53 91 49).

Het helpt alvast als je tijdens en na de wateroverlast foto's neemt van de schade en een eigen inventaris van de schade maakt: wat is er beschadigd en hoeveel bedraagt die schade.

Preventief

Woon je op een plaats die geregeld getroffen wordt door overstromingen, dan kan je je daarop voorbereiden.

 • Voorzie verwarming op de bovenverdieping.
 • Maak de (stookolie)tanks vast.
 • Zorg ervoor dat er geen meubels staan op plaatsen die gemakkelijk overstromen.
 • Zaag een plaat uit fineerhout of triplex om je deuren dicht te stoppen als het water stijgt.
 • Bewaar belangrijke papieren, een eerstehulpkit, en, indien mogelijk, een telefoon op de bovenverdieping.
 • Bewaar permanent een aantal zandzakjes op een droge plaats.

Wat kan je zelf doen bij wateroverlast?

 • Als het water stijgt, vraag dan hulp aan vrienden en buren om zoveel mogelijk goederen te verplaatsen.
 • Draag alle waardevolle voorwerpen naar boven.
 • Verhuis wat kan.
 • Maak met zandzakken kleine dammen voor kelderramen en drempels.
 • Plaats een triplexplaat op de aanslag van de deur en dicht de deur met silicone om het water zo goed mogelijk tegen te houden.
 • Evacueer je wagen en/of caravan.
 • Zet de branders van de stookolieketels af.
 • Zet het gas en de verwarming af.
 • Volg het nieuws op de openbare omroep en www.westerlo.be zodat je op de hoogte blijft van het verloop van de situatie.
 • Ga niet door de overstroomde zone, noch te voet, noch met de auto.

Bij evacuatie

Bij zware overstromingen kan een evacuatie noodzakelijk zijn. Word je door de brandweer, politie of vrijwilligers van de civiele bescherming gevraagd je woning te verlaten, doe dit dan onmiddellijk. Voor je je huis verlaat, neem je het best de volgende punten ter harte:

 • Voorzie droge kledij en laarzen.
 • Schakel de elektriciteit uit en sluit uw woning af.
 • Kan je niet terecht kunt bij familie of vrienden, dan volg je de instructies van de veiligheidsdiensten.

Na een overstroming

 • Eenmaal het water zich heeft teruggetrokken, is er nog werk aan de winkel.
 • Neem foto's van de overstroomde plaatsen in uw woning en verzamel de facturen van beschadigde voorwerpen. Deze zal u nodig hebben om uw schadevergoedingsdossier in te vullen.
 • Bij de ambtenaar noodplanning van de gemeente (jos.peetermans@westerlo.be en 014 53 91 49) kan je nog extra inlichtingen krijgen om je aanvraag voor een schadevergoeding op te stellen.
 • Ontsmet je huis met bleekwater.
 • Verlucht en verwarm de kamers van je woning.

Meer info

www.waterinfo.be