Wettelijk samenwonen

Feitelijk en wettelijk samenwonen?

Wanneer je feitelijk samenwoont, betekent dit dat je in een van de bevolkingsregisters geregistreerd bent als gezin. Voor deze vorm van samenwonen zijn er geen speciale verplichtingen. Anderzijds geniet je geen bescherming van woonst, gezinslasten of eigendom. In geval van overlijden is er, naargelang de duurtijd van de samenwoning, een vermindering van de successierechten.

Wettelijk samenwonen (het aangaan van een samenlevingscontract) is een toestand van samenleven van twee personen die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Wanneer je een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekent, betekent dit concreet dat je je samenwoning een relatieve juridische zekerheid wil geven.

Naargelang je gezinssituatie is het mogelijk dat er bijkomende erfrechten moeten geregeld worden. Je neemt hiervoor best contact op met een notaris.

Een wettelijke samenwoning registreren?

Eerst moet je aan de deze voorwaarden voldoen:

  • minstens 18 jaar en rechtsbekwaam zijn
  • niet gebonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning
  • officieel op hetzelfde adres wonen

De verklaring van wettelijke samenwoning wordt opgemaakt door de dienst burgerzaken. Beide partijen en de ambtenaar van de burgerlijke stand tekenen de verklaring. Indien een notaris vooraf een samenlevingscontract afsloot, dan moet je dit in de verklaring laten opnemen. Van de afgelegde verklaring van wettelijke samenwoning kan je attesten verkrijgen. Die kan je gebruiken voor je werkgever, het ziekenfonds, de financiële instellingen, enz ...

Prijs

De registratie van een wettelijke samenwoning is gratis.

Wanneer eindigt een registratie van wettelijke samenwoning?

De wettelijke samenwoning eindigt automatisch bij huwelijk of overlijden. Verder kan de wettelijke samenwoning uitsluitend ontbonden worden door:

  • een schriftelijke verklaring van beide partijen (bij onderlinge overeenstemming)
  • een schriftelijke verklaring van één van de partijen. In dit geval moet de verklaarder wel vooraf de kosten betalen van de bekendmaking van de beëindiging, gemaakt door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner.

Zie ook...

Meer info

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37 

www.notaris.be