Woonbeleidsplan 2011-2013

De gemeente en het OCMW van Westerlo hebben, in samenwerking met Kempens Woonplatform – IOK, een lokaal woonbeleidsplan opgemaakt.

Een woonbeleidsplan is een gemeentelijk beleidsdocument waarin de krachtlijnen en keuzes van het gewenste lokaal woonbeleid worden aangegeven. Op basis van een uitgebreide analyse van de bestaande lokale woonsituatie werden de prioritaire beleidskeuzes voor Westerlo vastgelegd in een actieplan voor de periode 2011-2013. Op 27 juni keurde de gemeenteraad het woonbeleidsplan 2011-2013 goed. In het woonbeleidsplan van de gemeente Westerlo wordt de nadruk gelegd op thema’s zoals betaalbaar wonen en initiatieven gericht op zorgbehoevenden en senioren.

Kempens Woonplatform

De gemeente Westerlo maakt sinds 1 november 2009, samen met 24 andere Kempense gemeenten, deel uit van het Kempens Woonplatform. Dat project is opgestart vanuit IOK ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. De werking van het Kempens Woonplatform concentreert zich rond een aantal pijlers, onder meer het ontwikkelen van een gemeentelijke woonbeleidsvisie. In dit kader werd er gestart met de opmaak van een woonbeleidsplan voor de gemeente Westerlo.

Zie ook

Meer info

dienst ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be 
014 53 91 23

www.kempenswoonplatform.be

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
Woonbeleidsplan Westerlo 2011-2013614.87 KB