Zoneringsplan riolering

Op 2 februari 2009 keurde de gemeenteraad het zoneringsplan voor de riolering goed. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet het oppervlaktewater tegen 2015 opnieuw een goede waterkwaliteit hebben. Om te voldoen aan deze Europese verplichting heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in overleg met de gemeenten zoneringsplannen gemaakt. Die zoneringsplannen bepalen hoe het afvalwater van alle woningen in Vlaanderen gezuiverd wordt: door aan te sluiten op de bestaande rioleringsinfrastructuur (oranjebruine zones op de kaart), door aan te sluiten op nog aan te leggen rioleringen (groene stippen op de kaart) of door zuivering in een individuele installatie (rode stippen op de kaart). Je vindt op het zoneringsplan ook je eigen huis terug en de manier waarop je afvalwater gezuiverd moet worden.

Zie ook...

Meer info

technische dienst gemeentehuis
eddy.dams@westerlo.be
014 53 91 40