Zonnepanelen

Zonnepanelen of PV-panelen (photo-voltaic) zijn panelen die zonnestralen omzetten in elektriciteit.

Voor het plaatsen van zonnepanelen  op een plat of hellend dak is meestal geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Toch blijven er nog enkel uitzonderingen.

  • Het gebouw is niet vergund.
  • De stedenbouwkundige voorschriften (bv. BPA, RUP of verordening) of de verkavelingsvoorschriften verbieden de plaatsing uitdrukkelijk. In Westerlo is er geen enkele verkaveling waarin dit voorschrift zo is opgenomen.
  • Op beschermde en voorlopig beschermde monumenten, op gebouwen in voorlopig of definitief beschermde landschappen, op gebouwen gelegen in voorlopig of definitief aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen, op gebouwen gelegen in beschermde of voorlopig beschermde stads- en dorpsgezichten, op gebouwen in voorlopig of definitief beschermde archeologische monumenten of zones en op gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
  • Installaties op een plat dak mogen maximaal 1 meter boven de dakrand uitkomen.

De gemeente geeft geen subsidies mee voor het plaatsen van zonneboilers. Op www.energiesparen.be kan je nakijken bij welke instantie of overheid je nog een subsidie kan aanvragen.

Zie ook

Meer info...

milieudienst gemeentehuis
milieu@westerlo.be 
014 53 91 70

dienst ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be 
014 53 91 60