Aspifuif Chiro Oevel op zaterdag 9 februari 2019

 

Het college heeft op 18 januari 2019 toelating gegeven aan de aspiranten van Chiro Oevel tot het spelen van elektronisch versterkte muziek in zaal de Biehal, Sint-Michielsstraat 8  in Oevel tijdens een jeugdfuif op zaterdag 9 februari 2019 van 21 uur tot 3 uur (op zondag 10 februari 2019), op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner of gelijk is aan 95 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis§1,1°,2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

Zie ook

Meer info