Automeeting DVH op zondag 9 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 mei 2019 toelating gegeven aan bvba DVH om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de automeeting met buitenoptredens op zondag 9 juni van 12 tot 20 uur op domein Den Asberg, Asberg 28 in Westerlo. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume moet tijdens de hele muziekactiviteit gemeten worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info