Bal Marginal op zaterdag 19 oktober 2019

 

De burgemeester heeft op 17 oktober 2019 onderstaande signalisatievergunning bij hoogdringendheid goedgekeurd

Vanaf zaterdag 19 oktober 2019 om 19 uur tot zondag 20 oktober 2019 om 4 uur wordt op 2 parkeerplaatsen gelegen in de nabije omgeving van de zijingang van evenementenhal De Zoerla in de Gevaertlaan 1 in Zoerle-Parwijs een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op vrijdag 18 oktober 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf vrijdag 18 oktober 2019.

 

Zie ook