Barbecue en optreden Café Den Anker op zaterdag 24 augustus 2019

 

De burgemeester heeft op 21 augustus 2019 de onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

 • Vanaf zaterdag 24 augustus 2019 om 13 uur tot zondag 25 augustus 2019 om 4 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd voor voertuigen van hulpdiensten, verboden in het gedeelte van de Polderstraat tussen Vismarkt en Grote Markt. Tijdens deze tijdstippen wordt eveneens een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd.
 • Vanaf zaterdag 24 augustus 2019 om 13 uur tot zondag 25 augustus 2019 om 4 uur wordt in het gedeelte van de Polderstraat tussen de Merodedreef en de Vismarkt dan enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Het kruispunt Vismarkt-Polderstraat blijft vrij.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.

De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
 • vrije hoogte: 4 meter
 • 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan

 • de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
 • de politierechtbank te Turnhout
 • de brandweer
 • de politiezone Zuiderkempen
 • de Lijn Antwerpen

De politieverordening wordt op woensdag 21 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 6l te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf donderdag 22 augustus 2019.

 

De burgemeester heeft op 19 augustus 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan (*) voor de organisatie van een barbecue en een optreden aan café Den Anker in de Polderstraat 1A in Westerlo op zaterdag 24 augustus 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
 • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
 • het verlengen van het sluitingsuur op zaterdag 24 augustus 2019 van 17 uur tot 1 uur (25 augustus) (art. 49 en volgende)
 • het plaatsen van een tent in de Polderstraat 1A (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook