Barbecue FC Verachtert op zaterdag 28 september 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 september 2019 toelating gegeven aan FC Verachtert om elektronisch versterkte muziek te spelen in de openlucht in een tuin, gelegen Busselen 25 in Oosterwijk, tijdens een tuinfeest op zaterdag 28 september 2019 van 16 uur tot 1 uur (op zondag 29 september 2019). Het geluidsniveau in de inrichting dient beperkt te worden tot 93 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 2 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan FC Verachtert voor de organisatie van een barbecue in Busselen 25 in Oosterwijk op zaterdag 28 september 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook