Benefiet Operatie Gatagara op zaterdag 14 september 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 augustus 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens Benefiet Operatie Gatarga op zaterdag 14 september 2019 van 14 tot 3 uur (op zondag 15 september 2019) in De Biehal, Sint-Michielsstraat 8, 2260 Westerlo, op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 95 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van vlarem II zijn van toepassing indien het geluidsniveau LAeq 15 min groter is dan 85dB(A).

De burgemeester heeft op 8 augustus 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan (*) voor de organisatie van een benefiet Operatie Gatagara in de Biehal in de Sint-Michielsstraat 8 in Oevel op zaterdag 14 september 2019. De toelating is van toepassing voor:

  • het verlengen van het sluitingsuur op 14 september 2019 van 13.30 uur tot 3 uur (15 september 2019) (art. 49 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook