Dienst burgerzaken

De meeste mensen kennen het gemeentehuis vooral van de dienst burgerzaken. Hier moet je zijn voor je identiteitskaart, je rijbewijs, je reispas, je insc hrijving in de gemeente, adreswijzigingen, je bewijs van goed gedrag en zeden, het wettigen van documenten, de registratie van wilsverklaringen in verband met orgaantransplantaties en in verband met begravingen en crematies. De dienst burgerzaken zorgt ook voor de toekenning van huisnummers en attesten en getuigschriften van woonst, leven, gezin en nationaliteit.

De dienst burgerlijke stand is een onderdeel van de dienst burgerzaken. Hier kan je terecht voor de officialisering van de belangrijke momenten uit een leven: bij geboorte, adoptie, erkenning van ouderschap, huwelijk, echtscheiding, overlijden, crematie en aanvraag van de Belgische nationaliteit. De dienst burgerlijke stand zorgt ook voor de afgifte van afschriften en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand.

Contactgegevens

  • dienst burgerzaken gemeentehuis verdieping 0 - Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
    bevolking@westerlo.be en 014 53 91 30
  • burgerlijke stand dienst burgerzaken gemeentehuis verdieping 0 - Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
    burgerlijke.stand@westerlo.be en 014 53 91 37

Waarvoor kan je bij deze dienst terecht?

Zie ook...