Dienst ruimtelijke ordening

De dienst ruimtelijke ordening is op dinsdag en donderdag in november en december gesloten. Ook telefonisch zijn de medewerkers op die dagen niet bereikbaar.

Op de dienst ruimtelijke ordening moet je zijn als je een stedenbouwkundige vergunning (ook wel bouwvergunning genoemd) nodig hebt. Je kan er ook terecht voor informatie en wetgeving over bouwen en verbouwen, verkavelen, vellen van bomen, plaatsen van reclameborden, premies en subsidies en het toekennen van huisnummers en om kadasterplannen, het gewestplan, het ruimtelijk structuurplan, goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg en verkavelingen in te zien.

De dienst ruimtelijke ordening levert stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, planologische attesten en stedenbouwkundige attesten af. Ze neemt ook akte van meldingen van stedenbouwkundige handelingen en werken. Stedenbouwkundige vergunningen en meldingsplichtige handelingen kan je ook digitaal aanvragen via www.omgevingsloket.be.

Contactgegevens

Waarvoor kan je bij deze dienst terecht?

Zie ook...