Dienst ruimtelijke ordening

De dienst ruimtelijke ordening is enkel open op maandag, woensdag en vrijdag.
Op dinsdag en donderdag is de dienst niet open en niet telefonisch bereikbaar.

Op de dienst ruimtelijke ordening moet je zijn als je een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden (vroeger stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning genoemd) nodig hebt. Je kan er ook terecht voor informatie en wetgeving over bouwen en verbouwen, verkavelen, vellen van bomen, plaatsen van reclameborden, premies en subsidies en het toekennen van huisnummers en om kadasterplannen, het gewestplan, het ruimtelijk structuurplan, goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen in te zien.

De dienst ruimtelijke ordening levert omgevingsvergunningen af. Je kan ze digitaal aanvragen via www.omgevingsloket.be.

Contactgegevens

Waarvoor kan je bij deze dienst terecht?

Zie ook...