Secretariaat

Het secretariaat ondersteunt de algemeen directeur bij de administratieve verwerking van de bijeenkomsten van de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, OCMW-raad en Vast Bureau OCMW). Het secretariaat zorgt er ook voor dat de post die u naar het gemeentehuis stuurt bij de juiste dienst en de juiste persoon terechtkomt.

Contactgegevens