Werelddienst

De werelddienst stimuleert en organiseert activiteiten en projecten die gericht zijn op ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidverhoudingen. Zo willen we werken aan rechtvaardigere verhoudingen tussen Noord en Zuid en dragen we bij aan het dichten van de Noord-Zuidkloof. Dat gebeurt ondere andere door het uitwerken van een Bondgenootschap voor de vrede, door het schrijven en uitvoeren van het lokaal beleid voor ontwikkelingssamenwerking, door het opnemen van taken van de wereldraad, door het uitbetalen van subsidies,... En dit alles met als doel de Westelse inwoner te informeren, te sensibiliseren en te activeren.

Contactgegevens

werelddienst gemeentehuis verdieping 1 - Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
wereld@westerlo.be - 014 53 92 09

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Zie ook