Milieusubsidies

IVEKA en de Vlaamse overheid geven milieusubsidies. De federale overheid heeft belastingsverminderingen. De gemeente reikt geen milieusubsidies meer uit voor zonnepanelen, zonneboilers, hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen, groendaken en herbruikbare luiers.

Tips en een overzicht van alle premies voor energiebesparingen vind je op www.energiesparen.be.

Zie ook...

Meer info

milieudienst gemeentehuis
milieu@westerlo.be - 014 53 91 70