Verkiezingen

Alle Belgen vanaf 18 jaar uit Westerlo krijgen een uitnodiging om mee te doen bij alle verkiezingen voor de gemeenteraad, de provincieraad, het Vlaams parlement, de kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees parlement. Niet-Belgen kunnen zich vooraf voor de gemeenteraadsverkiezingen laten registreren als kiezer. Je moet gaan stemmen in de gemeente waar je bij de opmaak van de kiezerslijst je officieel adres had, ook al verhuis je tussen die datum en de verkiezingsdatum nog. Er zijn kiesbureaus in elk dorp. Het adres van jouw kiesbureau staat op je oproepingsbrief.

Elke stemgerechtigde krijgt een oproepingsbrief. Als je die kwijt bent, kan je bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis terecht voor een nieuwe. De dienst burgerzaken is ook open op verkiezingsdag van 8 tot 16 uur. Identiteitskaart verloren? Ook daarvoor kan je terecht bij de dienst burgerzaken. Enkel bij diefstal moet je naar de politie in het Veiligheidscentrum De Marly in de Merodedreef 15 in Westerlo waar er die dag permanentie is.

Info voor kandidaten

De gemeente plaats geen aanplakborden in de dorpscentra voor affiches van de lijsten en de kandidaten. De gouverneur heeft een besluit met algemene afspraken en afspraken over het aanplakken van affiches gepubliceerd.

Hoe stemmen?

In Westerlo wordt er digitaal gestemd. Meer info over hoe de stemcomputers werken vind je op www.vlaanderenkiest.be.

Wanneer zijn het verkiezingen?

          volgende verkiezingen    vorige verkiezingsdatum
gemeenteraad om de zes jaar zondag 13 oktober 2024 zondag 14 oktober 2018
provincieraad om de zes jaar zondag 13 oktober 2024 zondag 14 oktober 2018
Vlaams parlement om de vijf jaar 2024 zondag 26 mei 2019
Belgisch parlement om de vijf jaar 2024 zondag 26 mei 2019
Europees parlement om de vijf jaar 2024 zondag 26 mei 2019
       

Meer info

Zie ook