Belastingen en retributies

Belastingen en retributies zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Naast de aanvullende personenbelasting (7%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (692 opcentiemen), heft Westerlo een aantal eigen belastingen. Voor heel wat dienstverlening vraagt de gemeente een tarief. Die tarieven zijn opgenomen in retributiereglementen. Je vindt alle belastings- en retributiereglementen hieronder.

Belastingen en retributies op afvalophaling en -verwerking

Algemene belastingen

Belastingen op bedrijven

Belasting op begraafplaatsen

Belastingen en retributies op bouwen, verbouwen, wonen en werkzaamheden op openbaar domein

Retributie op interventies brandweer en ambulance

Gemeentelijke dienstverlening

Belastingen en retributies op markten, kermis en handel

Belastingen en retributies op dienstverlening vrije tijd