Bestuur

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen besturen de gemeente. De raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau besturen het OCMW. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst behandelt de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Autonoom Gemeentebedrijf Westerlo (Sportpark De Beeltjens) wordt geleid door een raad van bestuur en een directiecomité. Het managementteam coördineert de werking van de diensten. Het zorgt voor de nodige coördinatie tussen de diensten en staat onder leiding van de algemeen directeur.

Zie ook