Belasting op ambulante handel 2020-2025

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 worden volgende tarieven aangerekend voor ambulante handel

  • ambulante handel op openbaar terrein: 1 euro per vierkante meter per dag
  • ambulante handel op privéterrein: 0,50 euro per vierkante meter per dag
  • circus op openbaar terrein: 250 euro per begonnen periode van 7 opeenvolgende dagen
  • circus op privéterrein: 125 euro per begonnen periode van 7 opeenvolgende dagen

Artikel 2

De belasting is niet verschuldigd voor

  • standplaatsen op de wekelijkse markt, geregeld bij afzonderlijk retributiereglement
  • kermisattracties tijdens jaarlijkse kermissen, geregeld bij afzonderlijk belastingreglement
  • standplaatsen of kermisattracties bij sportmanifestaties, op jaarmarkten en dorpsfeesten en andere organisaties van overheidsdiensten en verenigingen

Artikel 3

Indien de ambulante handelaar gebruik maakt van de elektriciteitskasten van de gemeente of andere nutsvoorzieningen, dan betaalt hij daarvoor forfaitair 2,50 euro per dag.

Artikel 4

De ambulante handelaars hebben voor het uitoefenen van hun activiteiten een vergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen. De betaling gebeurt via factuur.

Contact

Lokale economie en landbouw
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak