Retributie op gebruik dienstverlening bibliotheek 2020-2025

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op het gebruikmaken van de dienstverlening in de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Artikel 2

De retributie wordt vastgesteld als volgt

 • voor leners die over een eID-kaart beschikken en deze wettelijk moeten op zak hebben, wordt de eID-kaart als lidkaart gebruikt. Voor een extra bibliotheeklenerskaart wordt 5 euro aangerekend.
 • bibliotheeklenerskaart bij verlies: 5 euro
 • De lidmaatschapbijdrage wordt bepaald als volgt
  gewoon lidmaatschap: 5 euro voor individuele leners vanaf 19 jaar. Gedurende twaalf maanden kan men dan alle materialen gratis uitlenen, met een maximum van tien items per keer.
  gastlidmaatschap: 2 euro voor individuele leners vanaf 19 jaar. Gedurende twee maanden kan een gelegenheidslener gratis maximum twee uitleenverrichtingen doen (ofwel twee uitleningen, ofwel een uitlening en een verlenging)
 • reserveren van uitgeleende materialen: 1 euro
 • afleveren van fotokopies
  zwart-wit fotokopie A4: 0,10 euro per stuk
  zwart-wit fotokopie A3: 0,20 euro per stuk
  kleuren fotokopie A4: 1 euro per stuk
  kleuren fotokopie A3: 1,50 euro per stuk
 • interbibliothecair leenverkeer: 2,50 euro per titel
 • koffie: 0,50 euro per stuk
 • verkoop afgevoerde materialen
  per stuk 1 euro
  6 stuks voor 5 euro
  12 stuks voor 10 euro
  bij uitzonderlijke zaken bepaalt de bibliothecaris de verkoopwaarde
 • Een item dat uit meerdere stuks bestaat (bv. dubbel-cd of vd) wordt als twee uitleeneenheden geteld.

Artikel 3

Bij het laattijdig terugbrengen van geleende materialen worden verzuimkosten aangerekend per dag (= per uitleenzitting) en per geleend item van 0,10 euro.

Als er 2 of meer euro openstaande schuld is, moet de lener die eerst vereffenen alvorens nog nieuwe items te kunnen lenen, of zijn uitleningen te kunnen verlengen.

Een item dat uit meerdere stuks bestaat (bv. dubbel-cd of -dvd) wordt als twee uitleeneenheden geteld.

Verzending maningsbericht: 1 euro per bericht

Bij verlies of totale beschadiging van het geleende materiaal moet de kostprijs van het materiaal vergoed worden, desgevallend verhoogd met verwerkingskosten.

De bibliothecaris bepaalt het te betalen bedrag bij gedeeltelijke beschadiging of verlies, en bij beschadiging of verlies van werken die niet meer te verkrijgen zijn.

Artikel 4

De retributie valt ten laste van de bibliotheekgebruiker.

Artikel 5

De verschuldigde bedragen dienen voorafgaandelijk betaald te worden tegen afgifte van een kwitantie die op elk verzoek van het toezichthoudend personeel moet vertoond worden.

Contact

Bibliotheek
Bibliotheek
Kasteelpark 5
2260 Westerlo
België
10:00 - 17:30
14:00 - 20:00
14:00 - 17:30
10:00 - 13:00
Gesloten
14:00 - 20:00
14:00 - 20:00