Retributie op gebruik gemeentelokalen en De Zoerla 2021-2025

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2021 en gepubliceerd op deze webpagina op 24 maart 2021

Artikel 1

Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing zal het besluit van 14 december 2020 over het gebruik van gemeentelokalen en de Zoerla voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 worden ingetrokken.

Artikel 2

Vanaf de publicatie van dit reglement op de gemeentelijke website en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven op het gebruik van gemeentelokalen en de Zoerla.

Artikel 3

I. Polyvalente zalen

1. Activiteiten, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente, die een opbrengst waarborgen of beogen voor de inrichtende vereniging zoals:

 1. bals en fuiven: 166 euro per dag (inclusief de billijke vergoeding)
 2. kienavonden en dergelijke: 124 euro per dag
 3. kaartprijskampen en dergelijke: 62 euro per dag
 4. eetdagen en dergelijke: 87 euro per dag

2. Activiteiten, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente met weinig of geen inkomsten zoals

 1. vergaderingen en dergelijke: 15 euro per daggedeelte
 2. teerfeesten en dergelijke: 50 euro per dag
 3. algemene vergaderingen en dergelijke: 25 euro per dag
 4. lessenreeksen
  • lessen per uur: 5 euro
  • lessen zonder keuken: 15 euro per daggedeelte
  • lessen met keuken: 20 euro per daggedeelte
 5. toneelrepetities: 7 euro per repetitie
 6. tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, concerten en dergelijke: 50 euro per dag

3. Lessen en vergaderingen, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente met weinig of geen inkomsten, in de cafetaria van de de Merodezaal: 10 euro per daggedeelte

4. Tentoonstellingen inkomhal gemeentehuis (hal, traphal en gang): 10 euro per dag. Gebruik van de kapel is gratis.

5. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld, uitgezonderd punt 4.

6. Voor de tarieven vermeld onder 2 c), d), e) en 3 wordt aan de vaste gebruikers een reductie gegeven van 15 %. Vaste gebruikers zijn verenigingen die per jaar minstens 20 activiteiten, vermeld onder de punten 2 c), d), e) en 3, organiseren.

 1. Bij gebruik onder 1, 2 en 3 staan de gebruikers zelf in voor het onderhoud van het lokaal.
 2. Voor activiteiten georganiseerd door firma’s en commerciële organisaties gevestigd in de gemeente Westerlo wordt een tarief toegepast gelijk aan 200 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. Voor firma’s en commerciële organisaties van buiten de gemeente wordt een tarief toegepast gelijk aan 300 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo.
 3. Voor de tarieven vermeld onder 4 wordt aan de Westelse kunstenaars een reductie gegeven van 25 %.

II. Kleine zalen

1. Activiteiten, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente, met weinig of geen inkomsten zoals vergaderingen, vormingsdagen enzovoort: 5 euro per uur

 • zonder keuken: 15 euro per daggedeelte
 • met keuken: 20 euro per daggedeelte

2. Bij het gebruik van deze lokalen staan de gebruikers zelf in voor het onderhoud.

 1. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld.
 2. Voor activiteiten georganiseerd door firma’s en commerciële organisaties gevestigd in de gemeente Westerlo wordt een tarief toegepast gelijk aan 200 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. Voor firma’s en commerciële organisaties van buiten de gemeente wordt een tarief toegepast gelijk aan 300 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo.

III. Diverse kleine lokalen

1. Kleine lokalen (klaslokalen, klein lokaal gemeenschapslokaal in Tongerlo en dergelijke) die ter beschikking worden gesteld voor activiteiten van verenigingen gevestigd in de gemeente: 7 euro per daggedeelte (voormiddag, namiddag of avond)

2. Bij het gebruik van deze lokalen staan de gebruikers zelf in voor het onderhoud.

 1. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld.
 2. Voor activiteiten georganiseerd door firma’s en commerciële organisaties gevestigd in de gemeente Westerlo wordt een tarief toegepast gelijk aan 200 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. Voor firma’s en commerciële organisaties van buiten de gemeente wordt een tarief toegepast gelijk aan 300 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo.

IV. Turnzalen

 1. Turnzalen in Oevel, Heultje en Voortkapel: 5 euro per uur voor activiteiten van verenigingen gevestigd in de gemeente.
 2. Voor de vaste gebruikers van de sportinfrastructuur wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting toegestaan van 15 % op het toe te passen tarief.
 3. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld.

V. De Zoerla

1. Oefeningen en wedstrijden van sportverenigingen en personen

a) Sportverenigingen van de gemeente Westerlo, jeugdverenigingen van de gemeente Westerlo, sportverenigingen van bedrijven gelegen op het grondgebied van de gemeente Westerlo voor het houden van oefeningen en wedstrijden:

 • 1/2 van de hal: 7 euro per uur
 • 1/1 van de hal: 13 euro per uur
 • 1/1 van de hal: 87 euro per dag

b) Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld.

2. Activiteiten, andere dan sportoefeningen en -wedstrijden uitgaande van verenigingen van de gemeente Westerlo

 1. Activiteiten die een opbrengst waarborgen of beogen voor de inrichtende verenigingen zoals bals en fuiven: 600 euro (inclusief de billijke vergoeding) per activiteit en per dag
 2. Jeugdactiviteiten die een opbrengst waarborgen of beogen voor de inrichtende verenigingen zoals jeugdfuiven: 300 euro (inclusief de billijke vergoeding) per activiteit en per dag voor een halve zaal. Minstens één organisator dienst inwoner van Westerlo te zijn. De prijs is inclusief de opbouw en afbouw van de scheidingswand door middel van hekken met doeken (maximaal 11 hekken van 3,5 meter elk)
 3. Activiteiten, andere dan onder a) vermeld, die een opbrengst waarborgen of beogen (met toegangsprijs vanaf 10 euro) voor de inrichtende verenigingen: 260 euro per activiteit en per dag
 4. Activiteiten met weinig of geen inkomsten (met toegangsprijs lager dan 10 euro) zoals ledenvergaderingen (met aansluitend het nuttigen van een maaltijd), tentoonstellingen, concerten en dergelijke: 150 euro per activiteit en per dag
 5. Informatieve tentoonstellingen: 248 euro per weekend
 6. Commerciële tentoonstellingen: 248 euro per activiteit en per dag
 7. Repetities: 5 euro per uur
 8. Voor bovenstaande activiteiten worden de onkosten van schoonmaak en toezicht apart in rekening gebracht. De onkosten van de schoonmaak worden als volgt berekend:
  • voor de bepaling van het uurloon wordt de weddeschaal E 2 genomen met een geldelijke anciënniteit van 10 jaar. Dit basisbedrag wordt aangepast aan de loonindex toegepast bij de openbare besturen.
  • de schoonmaakproducten worden aangerekend aan kostprijs
 9. Gebruik van de tapinstallatie. De tapinstallatie kan in de zaal gebruikt worden op voorwaarde dat alle goederen via de uitbating van de cafetaria worden genomen.
 10. Gebruik van dansvloer, mobiel podium en tribune.
  In de zaal is een dansvloer (0,90 x 0,90 meter per element met een maximum van 120 vierkante meter), een mobiel podium (65 elementen van 2 vierkante meter) en een tribune (voor 200 personen) beschikbaar. Deze worden opgesteld en afgebroken door de gemeentediensten tegen volgende tarieven:
  • dansvloer: 0,50 euro per element
  • mobiel podium: 1 euro per element
  • tribune: aan het uurloon van weddeschaal E 2 met een geldelijke anciënniteit van 10 jaar. Dit basisbedrag wordt aangepast aan de loonindex toegepast bij de openbare besturen
 11. Gebruik van de in de zaal aanwezige licht- en geluidsinstallatie.
  De organisatoren die een licht- en geluidsinstallatie nodig hebben, zijn verplicht hiervan gebruik te maken. De bediening van deze installatie gebeurt door een afgevaardigde van de firma die door het college hiertoe is aangeduid. Hiervoor moet aan de gemeente een forfaitaire vergoeding van 186 euro betaald worden, samen met de totale afrekening, door de organisatoren van de activiteiten vermeld onder 2a) en 2c).
  De organisatoren van de activiteiten vermeld onder 2b) moeten hiervoor 31 euro betalen.
  De andere organisatoren moeten hiervoor 62 euro betalen.
  Extra overuren gepresteerd door bovenvermelde firma vallen ten laste van de organisator.
 12. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief vermeld onder a), b), c), d), e), f), en g) verdubbeld.
 13. Voor de vaste gebruikers wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting toegestaan van 15 % op het toe te passen tarief.

3. Activiteiten georganiseerd door firma’s en commerciële organisaties.

Voor activiteiten georganiseerd door firma's en commerciële organisaties gevestigd in de gemeente Westerlo wordt een tarief toegepast gelijk aan 200 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. Voor firma's en organisaties van buiten de gemeente wordt een tarief toegepast gelijk aan 300 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. Dit bedrag wordt verhoogd met de supplementen zoals hoger vermeld. Bij gebruik van de licht- en geluidsinstallatie wordt een toeslag van 620 euro aangerekend.

VI. Kunstencampus

Activiteiten, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente:

 1. repetities:  5 euro per uur
 2. huur toneelzaal: 100 euro per activiteit per dag (inclusief de billijke vergoeding)

Voor de vaste gebruikers wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting toegestaan van 15 % op het toe te passen tarief.

Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld.

Voor activiteiten georganiseerd door firma's en commerciële organisaties gevestigd in de gemeente Westerlo wordt een tarief toegepast gelijk aan 200 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo. Voor firma's en organisaties van buiten de gemeente wordt een tarief toegepast gelijk aan 300 % van de heffing die normaal voor de aangevraagde activiteit in voege is voor verenigingen van de gemeente Westerlo.

VII. Familiefeesten

De polyvalente zalen, uitgezonderd De Zoerla, worden ter beschikking gesteld voor familiefeesten ingericht door private personen, inwoners van de gemeente. Om prioriteiten te kunnen bepalen, kunnen de aanvragen voor het gebruik pas gebeuren nadat de bezetting voor het ganse jaar werd vastgelegd door de Westelse verenigingen die hiervoor telkens in het voorjaar worden uitgenodigd in de betreffende zaal. Het tarief bedraagt 135 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met de supplementen zoals hoger vermeld.

VIII. Begrafenissen

De polyvalente zalen, uitgezonderd De Zoerla, worden ter beschikking gesteld voor begrafenissen ingesteld door private personen, inwoners van de gemeente. Hiervoor wordt een tarief toegepast van 50 euro per dag. Dit bedrag wordt verhoogd met de supplementen zoals hoger vermeld.

IX. Gebruik door de scholen

Voor de kinderen van en te Westerlo gevestigde scholen worden tijdens de lesuren en in schoolverband de lokalen gratis ter beschikking gesteld voor zover er geen andere activiteiten gepland zijn.

X. Klaarzetten lokalen

Voor de periode voor het klaarzetten van het desbetreffende lokaal wordt de helft van het betreffende tarief aangerekend.

XI. Afname van dranken en versnaperingen

Gelet op de contracten die het gemeentebestuur heeft aangegaan zijn de gebruikers van De Zoerla, de polyvalente zaal Voortkapel en de Merodezaal Heultje verplicht om alle dranken en versnaperingen langs het gemeentebestuur af te nemen. De dranken en versnaperingen worden aan de gebruikers aangerekend aan de factuurprijzen en het daarop van toepassing zijnde BTW-tarief.

XII. Afval

Elke gebruikte huisvuilzak met restafval wordt aangerekend aan 2 euro per stuk per gebruik van het lokaal of sportinfrastructuur. Enkel de door de gemeente ter beschikking gestelde huisvuilzakken mogen worden aangeboden.

Artikel 4

De hogervermelde tarieven worden ingevorderd als een retributie en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na toezending van de factuur.

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak