Retributie op gebruik sportinfrastructuur Sporta 2020-2025

Het retributiereglement op het gebruik van de sportinfrastructuur van Sporta is goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2020 en gepubliceerd op deze website op 18 december 2020.

Artikel 1

Met ingang van 1 september 2020 en voor een termijn eindigend op 31 augustus 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven op het gebruik van de indoor- en outdoorsportinfrastructuur van Sporta-centrum vzw. De gemeente huurt deze sportinfrastructuur van Sporta-centrum vzw op basis van een huurovereenkomst.

Artikel 2

A. Indoorsportinfrastructuur

Tarief sporthal - animatiehal

 • 1/3 sporthal per uur: 8 euro (niet-Westerlo: 12 euro)
 • 2/3 sporthal per uur: 12 euro (niet-Westerlo: 18 euro)
 • Volledige sporthal per uur: 16 euro (niet Westerlo: 24 euro)
 • Spiegelzaal per uur: 8 euro (niet-Westerlo: 12 euro)
 • Grote kleedkamer extra per uur: 3 euro (niet-Westerlo: 4 euro)
 • Kleine kleedkamer extra per uur: 1,50 euro (niet-Westerlo: 2 euro)

Voor vaste gebruikers van de sporthal wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting van 15 % toegestaan op het toe te passen tarief van de sporthal.
In de huur van de sporthal is het gebruik van 1 kleedkamer inbegrepen.

Tarief SportArena

 • 1/2 sporthal per uur: 8 euro (niet-Westerlo: 12 euro)
 • 2/2 sporthal per uur: 12 euro (niet-Westerlo: 18 euro)
 • Grote kleedkamer extra per uur: 3 euro (niet-Westerlo: 4 euro)
 • Kleine kleedkamer extra per uur: 1,50 euro (niet-Westerlo: 2 euro)

Voor vaste gebruikers van de sporthal wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting van 15 % toegestaan op het toe te passen tarief van de SportArena.
In de huur van de SportArena is het gebruik van 1 kleedkamer inbegrepen.

Tarief Sportschuur

 • Sportschuur per uur: 8 euro (niet-Westerlo: 12 euro)
 • Grote kleedkamer extra per uur: 3 euro (niet-Westerlo: 4 euro)

Voor vaste gebruikers van de sporthal wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting van 15 % toegestaan op het toe te passen tarief van de Sportschuur.
In de huur van de Sportschuur is het gebruik van 1 kleedkamer inbegrepen.

B. Outdooraccommodatie

 • Kunstgrasveld 2 per uur: 22 euro (niet-Westerlo: 30 euro)
 • Kunstgrasveld 3 per uur: 22 euro (niet-Westerlo: 30 euro)
 • Atletiekpiste per uur: 10 euro (niet-Westerlo: 14 euro)
 • BMX-parcours per uur: 35 euro (niet-Westerlo: 50 euro)
 • Beachterrein per uur: 5 euro (niet-Westerlo: 7 euro)
 • Tennisterrein per uur: 5 euro (niet-Westerlo: 7 euro)
 • Hondenweide per uur: 5 euro (niet-Westerlo: 7 euro)
 • Grote kleedkamer extra per uur: 3 euro (niet-Westerlo: 4 euro)
 • Kleine kleedkamer extra per uur: 1,50 euro (niet-Westerlo: 2 euro)

Voor vaste gebruikers van de outdoorinfrastructuur wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting van 15 % toegestaan op het toe te passen tarief van de outdoorinfrastructuur.
In de huur van de outdoorinfrastructuur is het gebruik van 1 kleedkamer inbegrepen.
In de huur van de outdoorinfrastructuur is de verlichting inbegrepen.

C. Optioneel

 • Danszaal Judoka 7 per uur: 8 euro (niet-Westerlo: 12 euro)
 • Danszaal Marathon per uur: 8 euro (niet-Westerlo: 12 euro)
 • Natuurgrasveld 1 per uur: 22 euro (niet-Westerlo: 30 euro)
 • Kleedkamer atletiekpiste 1 per uur: 3 euro (niet-Westerlo: 4 euro)
 • Kleedkamer atletiekpiste 2 per uur: 3 euro (niet-Westerlo: 4 euro)
 • Kleedkamer atletiekpiste 3 per uur: 3 euro (niet-Westerlo: 4 euro)
 • Kleedkamer atletiekpiste 4 per uur: 3 euro (niet-Westerlo: 4 euro)

Voor vaste gebruikers van deze infrastructuur wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting van 15 % toegestaan op het toe te passen tarief van de sportinfrastructuur.
In de huur van de infrastructuur is het gebruik van 1 kleedkamer inbegrepen.
In de huur van de infrastructuur is de verlichting inbegrepen.

Artikel 3

De hogervermelde tarieven worden ingevorderd als een retributie en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na toezending van de factuur.

Artikel 4

Wanneer een gebruiker de infrastructuur niet gebruikt, sluit dat de betaling van de retributie niet uit, tenzij in gevallen van overmacht, waarover de gemeente beslist.
Wanneer een gebruiker op korte termijn een annulatie doorvoert, zullen er annulatiekosten worden aangerekend. De annulatiekosten gelden voor alle verhuurbare sportinfrastructuur.

Volgende annulatiekosten zijn van toepassing:

 • 4 dagen of meer vooraf: geen annulatiekosten
 • 2 tot 3 dagen vooraf: 50 % van het verschuldigde bedrag
 • Minder dan 2 dagen vooraf: 100% van het verschuldigde bedrag

Artikel 5

Indien het onderzoek de commodo et incommodo geen bezwaren oplevert, zal dit reglement als definitief aanzien worden.

Contact

Sportdienst
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 10
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten