Retributie op het uitlenen van herbruikbare bekers 2020-2025

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 januari 2020 en gepubliceerd op deze website op 2 maart 2020.

Artikel 1

Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing zal het besluit van 16 december 2019 houdende het uitlenen van herbruikbare bekers voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ingetrokken.

Artikel 2

Met ingang van publicatie op de gemeentelijke website en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie geheven op de uitlening van herbruikbare bekers.

Artikel 3

De herbruikbare bekers en bijhorende opbergbakken worden enkel uitgeleend aan gekende verenigingen van Westerlo. De ontlener verbindt er zich toe aan het publiek kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers gaat die terug ingeleverd moeten worden.

Artikel 4

De bekers en opbergbakken dienen gereserveerd te worden op de gemeentelijke uitleendienst.

Artikel 5

De bekers en opbergbakken moeten door de ontlener zelf worden afgehaald en teruggebracht naar het Technisch Centrum. Het gereserveerde materiaal kan afgehaald worden op de laatste donderdag of vrijdagvoormiddag voor het evenement. Het materiaal moet teruggebracht worden op de eerstvolgende werkdag na het evenement. Openingsuren van maandag tot en met donderdag van 8 tot 16 uur en op vrijdag van 8 tot 11.30 uur. Alle bekers moeten uitgespoeld worden alvorens ze terug te brengen. Anders worden deze als beschadigd aangerekend. Bij laattijdig terugbrengen, zal er een boete van 10 euro per dag worden aangerekend.

Artikel 6

De ontlener betaalt 0,03 euro huur per beker. Voor verloren, gestolen of beschadigde bekers en opbergbakken wordt de kostprijs aangerekend: 1 euro per beker en 20 euro per opbergbak. Een waarborg van 75 euro per bak (350 bekers per bak) dient te worden betaald alvorens de bekers en opbergbakken op te halen in het Technisch Centrum. Deze huur, de verloren of beschadigde materialen, evenals de boete voor laattijdig terugbrengen worden in mindering gebracht van de waarborg.  Het resterende saldo zal worden teruggestort op de bankrekening van de ontlener.  Indien de kosten hoger zijn dan de waarborg, moet de ontlener deze betalen.

Artikel 7

Indien de ontlener zijn reservatie wil annuleren, dient dit ten laatste 14 dagen voor het evenement aan de gemeentelijke uitleendienst te worden gemeld, zoniet dient er 0,03 euro per gereserveerde beker te worden betaald.

Artikel 8

In geval van openstaande rekeningen, kunnen er geen diensten meer geleverd worden door de gemeente.

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak