Retributie op het uitvoeren van werken voor derden op het openbaar domein 2021-2025

Beschrijving

Dit retributiereglement is goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 en aangepast op 14 december 2020. Het aangepaste reglement is gepubiceerd op 18 december 2020.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020  en voor een termijn eindigend op 31 december 2020, wordt een retributie geheven op het uitvoeren door de gemeente van werken voor derden, op hun verzoek, op de openbare wegenis.

Artikel 2

De tarieven worden als volgt samengesteld:

a. verlagen van boordstenen

 • 25 euro per lopende meter (de schuin aan te leggen boordstenen idem)

b. inbuizingen baangrachten (bij de eerste 5 meter is 1 kopmuur inbegrepen)

 • met buizen diameter 40 centimeter: 74 euro per lopende meter
 • meerprijs buizen diameter 50 centimeter: 10 euro per lopende meter
 • meerprijs buizen diameter 60 centimeter: 25 euro per lopende meter
 • meerprijs buizen diameter 70 centimeter: 44 euro per lopende meter
 • meerprijs buizen diameter 80 centimeter: 55 euro per lopende meter
 • meerprijs buizen diameter 90 centimeter: 76 euro per lopende meter
 • meerprijs buizen diameter 100 centimeter: 97 euro per lopende meter

bijkomende tarieven voor:

 • plaatsen straatgoten breedte 30 centimeter: 12 euro per lopende meter
 • plaatsen straatgoten breedte 50 centimeter: 16 euro per lopende meter
 • plaatsen straatkolk: 200 euro per stuk
 • plaatsen toezichtput: 372 euro per stuk
 • plaatsen kopmuur: 250 euro per stuk

c. aanleg van nieuwe opritten (totale kost)

 • betontegels: 25 euro per vierkante meter
 • boordstenen: 25 euro per lopende meter
 • betonblokjes: 25 euro per vierkante meter
 • greppelstenen: 25 euro per lopende meter
 • kasseien: 38 euro per vierkante meter

d. heraanleg van voetpaden en dergelijke na nieuwbouw, verbouwing of beschadiging met gebruik van oude materialen

 • plaatsen van betontegels: 20 euro per vierkante meter
 • plaatsen van boordstenen: 20 euro per lopende meter
 • plaatsen van betonblokjes: 20 euro per vierkante meter
 • plaatsen van greppelstenen: 20 euro per lopende meter
 • plaatsen van kasseien: 20 euro per vierkante meter

Bij dit tarief zal, indien nieuwe materialen dienen gebruikt, de kostprijs hiervan bijgevoegd worden, te weten:

 • betontegels: 0,90 euro per stuk
 • boordstenen: 7 euro per stuk
 • betonblokjes: 0,25 euro per stuk
 • greppelstenen: 0,60 euro per stuk
 • kasseien: 0,70 euro per stuk

De aannemers worden gemachtigd, mits voorafgaandelijke aangifte en schriftelijk akkoord van de bouwheer, tijdelijk en voor de duur van de werken, de eventuele bestaande voetpaden te verwijderen. Het opgebroken voetpad zal door de gemeentediensten op kosten van de eigenaar worden herlegd.

e. bouwen van een controleputje voor de riolering in de openbare stoep, als de voorgevel samenvalt met de rooilijn

 • 250 euro per stuk

f. afvoeren van grond, bij het maken van opritten, naar een erkende verwerkingsfirma

 • 20 euro per ton

Artikel 3

Een eenmalige vrijstelling wordt verleend voor de aanleg van 1 oprit per perceel (met inbegrip afvoer grond) over een breedte van 3 meter op openbaar domein.

Artikel 4

De retributie is verschuldigd door de persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks de werken aanvraagt of de werken veroorzaakt.

Artikel 5

De retributie moet betaald worden, indien zij onmiddellijk berekenbaar is, bij aanvraag. Indien zijn niet onmiddellijk berekenbaar is, bij beëindiging der werken. 

Contact

Meldpunt Westerlo
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 40
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30