Retributie op ophaling afval en gebruik recyclagepark 2021-2025

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 oktober 2020 en gepubliceerd op deze webpagina op 27 december 2020.

 

Artikel 1 Belastbaar voorwerp en definities

Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten.

Op de afvalstoffen vermeld in dit reglement zijn de definities van het Materialendecreet, het VLAREMA, het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval en het huishoudelijk reglement van het recyclagepark van toepassing. 

Artikel 2 Retributieplichtigen

De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen, vermeld in artikelen 3 en 4 aanlevert op het recyclagepark, of de producten, vermeld in artikelen 5, overhandigd krijgt. 

Artikel 3 Kilotarieven

 • grof vuil:  0,24 euro per kilo
 • huisvuil: 0,24 euro per kilo
 • hechtgebonden asbestcement (> 200 kilo per gezin per jaar):  0,24 euro per kilo
 • asfalt: 0,15 euro per kilo
 • cellenbeton, kalk, gips: 0,15 euro per kilo
 • hout C: 0,15 euro per kilo
 • roofing: 0,15 euro per kilo
 • groenafval (exclusief snoeihout) boomstronken: 0,10 euro per kilo
 • groenafval bladeren en boomvruchten: 0,10 euro per kilo
 • groenafval grasmaaisel: 0,10 euro per kilo
 • groenafval tuinafval: 0,10 euro per kilo
 • hout A & B: 0,10 euro per kilo
 • vlak glas: 0,10 euro per kilo
 • harde kunststoffen: 0,10 euro per kilo
 • zand: 0,02 euro per kilo
 • steen- en betonpuin: 0,02 euro per kilo
 • hechtgebonden asbestcement (≤ 200 kg per gezin per jaar): 0,00 euro per kilogram
 • snoeihout: 0,00 euro per kilo

De kilotarieven worden jaarlijks geïndexeerd zoals bepaald in artikel 6.

Er wordt steeds minstens 5 kilo aangerekend per weegcyclus.

Ongesorteerde leveringen dienen betaald te worden tegen het tarief van de duurst aangeleverde afvalsoort.

Artikel 4 Volumetarieven

 • piepschuim (< 60 liter): 0,00 euro
 • piepschuim (60-200 liter): 1,00 euro 
 • piepschuim (> 200 liter): 6,50 euro

Artikel 5 Producten

 • Biodegradeerbare zakken voor inzameling gft: rol van 50 zakken van 10 liter: 6,00 euro per rol
 • Biodegradeerbare zakken voor inzameling gft: rol van 10 zakken van 120 liter: 6,00 euro per rol
 • Papieren zakken voor inzameling gft: pakket van 80 zakken van 8 liter: 6,00 euro per pakket
 • PMD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter: 3,60 euro per rol
 • PMD-zak: rol van 10 zakken van 120 liter: 1,50 euro per rol
 • P+MD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter: 3,60 euro per rol
 • P+MD-zak: rol van 10 zakken van 120 liter: 1,50 euro per rol
 • Fijne compost: zak van 40 liter: 4,00 euro per zak
 • Gewone compost: zak van 40 liter: 2,00 euro per zak
 • Potgrond: zak van 50 liter: 4,00 euro per zak
 • Compostbak: 45 euro per stuk (max. 3 per gezin)
 • Compostvat: 30 euro per stuk (max. 3 per gezin)
 • Strooizout: 3,75 euro per zak van 25 kilo (max. 2 stuks per aanvrager per jaar)

Artikel 6 Indexering

De kilogramtarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.

De tarieven worden vermenigvuldigd met een factor:

 • met in de teller de consumptieprijsindex die van toepassing was in september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het tarief wordt gewijzigd, en 
 • met in de noemer de consumptieprijsindex die van toepassing was in september 2020. 

Het zo verkregen getal wordt naar beneden afgerond op 2 cijfers na de komma.

De kilogramtarieven worden enkel geïndexeerd indien een even tarief na afronding op 2 cijfers na de komma bereikt wordt.

Artikel 7 Wijze van inning

Op het recyclagepark wordt de retributie vereffend door betaling volgens de procedure vastgesteld in het huishoudelijk reglement van het recyclagepark. 

Voor de verkoop van producten elders dan op het recyclagepark wordt de retributie vereffend volgens de betalingsprocedure die van toepassing is op het verkooppunt.

Een betalingsbewijs wordt afgeleverd.

Artikel 8 Kennisgeving

Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer en OVAM.

Artikel 9. Intrekking

De bestaande retributiereglementen goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 enerzijds voor de verkoop van compostbakken, compostvaten, biozakken en strooizout en anderzijds voor de ophaling, verwijdering, en recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval beiden voor een periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025, worden ingetrokken.

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30