Retributie op parkeren in de blauwe zone 2020-2025

Beschrijving

Parkeren in de blauwe zone in het centrum van Westerlo is gratis. Wie zijn parkeerschijf vergeet te leggen of langer parkeert dan de twee uur die toegestaan zijn, betaalt een retributie van 25 euro. Met een bewonerskaart of een mindervalidenkaart parkeer je altijd gratis. Het retributiereglement is goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie gevestigd op het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is en waar een blauwe zonereglementering van toepassing is.

Artikel 2

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  • gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden
  • 25 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.

Deze reglementering is niet van toepassing op:

  • de bewoners die de door de gemeente uitgereikte bewonerskaart zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig
  • dienstvoertuigen van de gemeente, het OCMW, de lokale politie, brandweer en van de openbare nutsbedrijven. Als dienstvoertuig wordt beschouwd het voertuig waarop het logo/embleem van bovenvermelde dienst zichtbaar is aangebracht.

Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis. Het statuut van 'persoon met een handicap' wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren, door het aanbrengen van de kaart op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig.

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.

Artikel 4

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de verkeersborden.

Artikel 5

De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bepaalde tarief.

Artikel 6

Bij gebrek aan vrijwillige betaling binnen de gestelde betalingstermijn van 5 dagen op het uitgeschreven retributiebiljet, wordt vervolgens ten vroegste na 10 dagen een eerste herinneringsbrief gestuurd. Daarna wordt bij het uitblijven van de betaling ten vroegste na 15 dagen nog een ultieme aangetekende aanmaning verstuurd via gerechtsdeurwaarder.

Artikel 7

Bij weigering van betaling zal de inning van de retributie geschieden volgens de regels beschreven in het gemeentedecreet en haar uitvoeringsbesluiten.

Contact

Lokale politie
Veiligheidscentrum de Marly
de Merodedreef 15
2660 Westerlo
Belgiƫ
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 16:00
Gesloten
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00