Retributie op standplaats wekelijkse markt 2020-2025

Beschrijving

Het standplaatsrecht op de wekelijkse woensdagmarkt in Westerlo bedraagt 1,50 euro per lopende meter per dag met een minimum van 4,50 euro. Voor het gebruik van de elektriciteitskast betalen marktkramers 2,50 euro per marktdag. Abonnementhouders betalen het standplaatsrecht forfaitair per kwartaal. Dan bedraagt het standplaatsrecht 1,25 euro per lopend meter per dag. Voor het gebruik van de elektriciteitskast betaalt men dan 25 euro per kwartaal. Het retributiereglement is goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt voor de gemeente:

  • een standplaatsrecht op de markten vastgesteld op basis van 1,50 euro per lopende meter en per dag, met een minimum van 4,50 euro per dag.
  • aan de marktkramers, die gebruik maken van de aansluitingen voor elektriciteit van de verdeelkasten, een supplement op de hogervermelde standplaatstarieven aangerekend:
    tarief per marktdag en per aansluiting: 2,50 euro
    tarief per kwartaal en per aansluiting voor regelmatige gebruikers die vooraf per kwartaal betalen: 25 euro

Artikel 2

Het is belanghebbende marktkramer toegelaten het plaatsrecht forfaitair per kwartaal te kwijten à rato van 1,25 euro per lopende meter per dag. Dit forfaitair recht is in eenmaal en vooraf te betalen.

Wanneer een marktkramer, die het forfaitaire standplaatsrecht gekweten heeft, zijn uitstalling wil vergroten, dient hij vooraf het gemeentebestuur van die vergroting in kennis te stellen en het overeenkomstig supplementaire standgeld à rato van 1,50 euro per lopende meter en per dag te kwijten over het ganse kwartaal. Voor het geval de belanghebbende zijn uitstalling verkleint, wordt geen teruggave op het gekweten forfaitair recht verleend.

Artikel 3

Het opmeten van de ingenomen oppervlakte geschiedt door de zorgen van het gemeentebestuur.

Artikel 4

Het plaatsrecht en het supplement voor het gebruik maken van de aansluitingen voor elektriciteit van de verdeelkasten is eisbaar zodra de standinname op het openbaar domein geschiedt. De marktleider levert na inning een ontvangstbewijs af.

De marktkramers die per kwartaal betalen, kunnen het supplement samen met het plaatsrecht overmaken door overschrijving of door betaling in handen van de financieel beheerder. Dit forfaitair bedrag is in eenmaal en vooraf te betalen.

Contact

Toerisme Westerlo
Sint-Lambertusstraat 4
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00