Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst of het BCSD is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het comité is bevoegd voor beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie en de bekrachtiging van beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan op eigen initiatief of op verzoek niet-bindende adviezen geven aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over het beleid van gemeente en OCMW. De werking is beschreven in het huishoudelijk reglement. Het BCSD behandelt individuele dossiers in verband met maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Gemeenten met een raad voor maatschappelijk welzijn van 25 tot 47 leden, zoals Westerlo (27) hebben een BCSD van acht leden plus een voorzitter. De raad voor maatschappelijk welzijn koos op haar installatievergadering op 2 januari 2019 de voorzitter en de leden van het BCSD.

De beslissingen van het BCSD worden niet gepubliceerd omdat ze over individuele steunverlening gaan.

Leden

  • Evelien Belmans - CD&V
  • Ronny Goossens - Onafhankelijke
  • Paul Helsen - CD&V - voorzitter
  • Lowie Thys - CD&V
  • Jef Van den Eynde - N-VA
  • Hilde Van der Auwera - N-VA
  • Lief Van Dingenen - CD&V
  • Ann Van Gelder - CD&V
  • Dora Weckhuysen - Open & Positief Westerlo

Contact

Secretariaat
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak