College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. De Vlaamse regering benoemt de burgemeester en de gemeenteraad benoemt de schepenen. Het vast bureau is het dagelijks bestuur van het OCMW. Het voert de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn uit. Van rechtswege heeft het dezelfde samenstelling als het college van burgemeester en schepenen. De algemeen directeur maakt het verslag van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

In de afsprakennota met het managementteam staat hoe medewerkers samenwerken met de politieke organen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en wat de omgangsvormen zijn tussen politieke verantwoordelijken en medewerkers van het lokaal bestuur.

Beslissingen

Klik hier om de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen (CBS) en het vast bureau (VAB) te raadplegen.

Als je op zoek bent naar een bepaald bestuursdocumenten dan kan je ook de aanvraag bestuursdocumenten in het e-loket gebruiken.

Burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V)

 • spreekuur op maandag van 18 tot 19 uur en zaterdag van 10.30 tot 12 uur in het kabinet burgemeester gemeentehuis
 • bevoegdheden burgemeester en voorzitter vast bureau - algemeen beleid - veiligheid, politie, brandweer - intergemeentelijke samenwerking - landbouw
 • Geelse straat 72 Tongerlo
 • 014 54 81 92 en 0477 40 70 60
 • guy.van.hirtum@westerlo.be
 • °4 april 1959

Schepen Tinne Wuyts (CD&V)

 • spreekuur op maandag van 18 tot 19 uur in schepenzaal gemeentehuis
 • bevoegdheden personeel en arbeidsveiligheid - ruimtelijke ordening - gelijke kansen - bevolking - jeugd - personen met een beperking
 • de Trannoyplein 10 Tongerlo
 • 0496 95 70 53
 • tinne.wuyts@westerlo.be
 • °21 januari 1981

Schepen Filip Verrezen (CD&V)

 • spreekuur op donderdag van 16.30 tot 17.30 uur in schepenzaal gemeentehuis
 • bevoegdheden openbare werken - gebouwen en monumenten - financiën - lokale economie - feestelijkheden - erediensten
 • Lammendries 12 Oevel
 • 014 23 41 64 en 0475 55 24 84
 • filip.verrezen@westerlo.be
 • °14 augustus 1973

Schepen Kelly Verboven (CD&V)

 • spreekuur op woensdag van 15 tot 16 uur in schepenzaal gemeentehuis
 • bevoegdheden communicatie en burgerparticipatie - onderwijs en kunstonderwijs - kinderopvang - senioren - internationale relaties - bibliotheek - dierenwelzijn
 • De Reid 43 Oosterwijk
 • 014 26 62 49 en 0478 63 04 63
 • kelly.verboven@westerlo.be
 • °17 juli 1980

Schepen Kristof Welters (CD&V)

 • spreekuur op maandag van 19 tot 20 uur in schepenzaal gemeentehuis
 • bevoegdheden mobiliteit en fietsbeleid - toerisme - cultuur - sterke dorpen - tewerkstelling - vrede - ontwikkelingssamenwerking
 • Hoog Heultje 42 Heultje
 • 0497 03 79 97
 • kristof.welters@westerlo.be
 • °28 december 1978

Schepen Clyde Tai-Apin (CD&V)

 • spreekuur op woensdag van 14 tot 15 uur in schepenzaal gemeentehuis
 • bevoegdheden sport - gezondheid - milieu en klimaat - gezin - ict
 • Jaak Lemmenslaan 34 Zoerle-Parwijs
 • 014 54 57 17 en 0496 54 00 84
 • clyde.tai-apin@westerlo.be
 • °26 juni 1970

Schepen en voorzitter BCSD Paul Helsen (CD&V)

 • spreekuur op maandag van 18.30 tot 19.30 uur in OCMW Verlorenkost 22/1
 • bevoegdheden voorzitter BCSD - sociale zaken en OCMW - armoedebestrijding - wonen
 • Nieuwebaan 19 Voortkapel
 • 0496 16 38 73
 • paul.helsen@westerlo.be
 • °28 oktober 1961

Oud-schepenen Westerlo

In de loop der jaren hebben heel wat schepenen bestuursverantwoordelijkheden opgenomen. Hieronder vind je een lijst van alle schepenen sinds 1977.

 • Paul Helsen sinds 2019
 • Clyde Tai-Apin sinds 2016
 • Tinne Wuyts sinds 2013
 • Kristof Welters sinds 2013
 • Kelly Verboven sinds 2007
 • Filip Verrezen sinds 2001
   
 • Herman Wijnants van 2013 tot 2018
 • Iris De Wever van 2013 tot 2018
 • Lowie Thys van 2013 tot 2015
 • Carine Van de Sande van 2010 tot 2012
 • Maurice Van Hemelen van 2007 tot 2012
 • Frank Verlooy van 2007 tot 2009
 • Assunta Geens van 2003 tot 2006
 • Harri Verbraecken van 2001 tot 2006
 • René Verachtert van 1996 tot 2006
 • Mieke Mertens van 1995 tot 2006
 • Guy Van Hirtum van 1995 tot 1996
 • Roger Vrindts van 1995 tot 2012
 • Harry Plettinx van 1990 tot 2000 en van 2007 tot 2012
 • Roger Verbiest van 1990 tot 1994
 • Jan Michiels van 1989 tot 2002 en van 2007 tot 2012
 • André Claes van 1989 tot 2000
 • Jan Jansen van 1989 tot 1994
 • Vic Van den Bruel van 1983 tot 1988
 • Roland Goossens van 1983 tot 1988
 • Johan Engelen van 1983 tot 1988
 • Jozef Draulans van 1983 tot 1988
 • Frans Draulans van 1983 tot 1988
 • Cyriel Lambrechts van 1977 tot 1982 en in 1989
 • Jos Van Kerckhoven van 1977 tot 1982 en in 1989
 • Robert Verrezen van 1977 tot 1982
 • Jef Thys van 1977 tot 1982
 • Frans Michiels van 1977 tot 1982

Contact

Secretariaat
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak