Financieel directeur en dienst financiën

Financieel directeur Jelle Huysmans en de medewerkers van de dienst financiën werken samen voor gemeente, OCMW en AGB. 

Ze zorgen voor de financiële vertaling van het meerjarenplan en doen aan kredietbewaking bij de uitvoering van dat meerjarenplan of ondersteunen de aanpassing ervan wanneer nodig. Het thesauriebeheer, waaronder het opnemen maar ook geven van leningen, staat ook op de agenda van de financiële dienst.

De financiële medewerkers controleren, registreren en betalen de facturen, de weddes en de subsidies voor verenigingen. Ze controleren, registreren en innen de ontvangsten uit belastingen, retributies en subsidies van de hogere overheid. Uiteindelijk resulteert als dat werk in de jaarrekening van gemeente en OCMW en de jaarrekening van het AGB Westerlo.

Daarnaast ondersteunt de financiële dienst ook de financiën van de intergemeentelijke politiezone Westerlo-Herselt-Hulshout en van de 7 kerkfabrieken in onze gemeente. Verder volgt ze de financiële aspecten van kleine en grote projecten en processen op van onze besturen net als de meeste verzekeringsdossiers.

De financieel directeur maakt ook deel uit van het managementteam. 

Jelle Huysmans is financieel directeur sinds 2021. Voor hem was Marleen Durwael (2011-2020) financieel directeur. Rik Heyns was gemeenteontvanger tot 2011, Paul Van de Cruys was financieel directeur van het OCMW tot 2017.

Medewerkers

  • Jelle Huysmans (financieel directeur)
  • Claudia Carbonara
  • Dinny Renders
  • Jef Torfs
  • Rudi Van Gyes
  • Wim Van Loy
  • Sigrid Van Tulden
  • Conny Verboven
  • Nick Wellens
  • Tom Weynants

Contact

Financiën
Gemeentehuis verdieping 2
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 80
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak