Managementteam

Het managementteam zorgt voor de coördinatie tussen de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten en ook de interne communicatie. Het managementteam vergadert een keer per maand. Het team staat onder leiding van de algemeen directeur.

Sinds 2015 hebben gemeente en OCMW Westerlo 1 gezamenlijk managementteam. In de afsprakennota staat hoe medewerkers samenwerken met de politieke organen om de beleidsdoelstellingen te realiseren en wat de omgangsvormen zijn tussen politieke verantwoordelijken en medewerkers van het lokaal bestuur.

pdf bestandInspiratienota managementteam 2020-2025.pdf (976 kB)

pdf bestandOrganisatie-audit 2018.pdf (495 kB)

Samenstelling

  • Steven Duyck - bibliothecaris
  • Jelle Huysmans - financieel directeur
  • Evelien Mahieu - personeelsverantwoordelijke
  • Kim Saliën - stafmedewerker welzijn
  • Christophe Sproelants - communicatieverantwoordelijke
  • Jo Vankrunkelsven - algemeen directeur
  • Guy Van Hirtum - burgemeester en voorzitter vast bureau
  • Joren Van Hout - projectmanager technische dienst
  • Peggy Van Sprengel - directeur woonzorgcentrum
  • Ellen Vervaet - teammanager technisch centrum

Contact

Algemeen directeur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak