Loofven

In juli 2019 voerden we, bij wijze van proef, eenrichtingsverkeer in Loofven in. Die proefopstelling kwam er na een eerdere enquête en een bewonersvergadering. In maart volgde een enquête om de proefopstelling te evalueren.
Daarin vroegen we de mening over (1) het effect van het eenrichtingsverkeer, het parkeerverbod en de afbakening van de fietszone op de snelheid van het autoverkeer in uw straat, (2) het effect van het eenrichtingsverkeer op het sluipverkeer, (3) het effect van het eenrichtingsverkeer, het parkeerverbod en de afbakening van een fietszone op de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, (4) het effect van de proefopstellingen op parkeerproblemen en parkeerovertredingen, (5) de eventuele problemen die de asverschuiving aan de infrastructuur veroorzaakt en (6) uw voorkeur om de proefopstelling met eenrichtingsverkeer al dan niet definitief te maken.

Vijftig gezinnen uit Loofven, de Sint-Michielsstraat, het Sint-Michielsplein, Oeveldorp en de Gemeentestraat vulden de enquête in.

  • 55 % vindt dat de snelheid van het autoverkeer in hun straat niet gedaald is, 39% vindt van wel.
  • De meningen over de vermindering van het sluipverkeer zijn verdeeld. 51% vindt dat er minder sluipverkeer is, 47% vindt van niet. Het sluipverkeer heeft zich deels verplaatst naar de Gemeentestraat en door de Sint-Michielsstraat.
  • Ook de meningen over het effect op de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers zijn 50-50. Dat komt vooral omdat veel mensen opmerken dat fietsers en voetgangers niet duidelijk weten waar ze nu moeten fietsen en wandelen.
  • Volgens 24 gezinnen zijn er door de proefopstellingen minder parkeerproblemen zijn dan vroeger, 6 gezinnen vinden dat er net meer parkeerproblemen zijn. 18 deelnemers hadden hierover geen mening.
  • 19 gezinnen melden hinder te ondervinden van de proefopstellingen. Het gaat daarbij voornamelijk over de aanplanting in de bermen. Die hinderen bij het uitstappen uit geparkeerde wagens.
  • 71 % (34 deelnemers) vindt het een goed idee om de proefopstelling met eenrichtingsverkeer definitief te maken. 

Na evaluatie van deze enquête op het verkeerscomité met de dienst mobiliteit, de technische diensten en de lokale politie besprak het college van burgemeester en schepenen op 25 mei de resultaten.

Het college van burgemeester en schepenen wil, vooraleer een definitieve beslissing te nemen, eerst een alternatieve proefopstelling uittesten. Die test is nodig omdat duidelijk blijkt dat de Sint-Michielsstraat door de huidige proefopstelling meer doorgaand verkeer te verwerken krijgt. De Sint-Michielsstraat is daar echter niet voor ingericht. Een omkering van het eenrichtingsverkeer zou dit probleem kunnen verhelpen.
Om dat goed te kunnen meten zijn er eerst verkeerstellingen nodig in de Sint-Michielsstraat. Na die tellingen wordt het eenrichtingsverkeer in Loofven omgedraaid. Na een proefperiode van een aantal maanden volgen er nieuwe metingen en een nieuwe evaluatie. Er moeten ook bijkomende borden geplaatst worden om beter aan te geven waar je moet parkeren, rijden, fietsen en wandelen.

pdf bestandReacties evaluatie Loofven (97 kB)

Contact

Mobiliteit
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 43
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak