Enquête Oude Westmeerbeekseweg

Tot en met zondag 2 mei kon u via deze webpagina meedoen aan een enqûete over de proefopstelling in de Oude Westmeerbeekseweg. De eenquêteresultaten worden nu verwerkt en geanalyseerd.

We peilden naar uw mening over de proefopstelling waarbij de Oude Westmeerbeekseweg gebroken werd ter hoogte van Goorbossen. We bezorgden deze enquête aan alle bewoners van de Oude Westmeerbeekseweg (van de Industrieweg tot aan Goorbossen), de Pastorijstraat, Hogeheide en Goorbossen.

In de Oude Westmeerbeekseweg zijn sinds 2018 snelheidsremmende maatregelen uitgetest. Toen ging het over drie asverschuivingen. Ter evaluatie organiseerden we hierover in 2019 een enquête en een buurtoverleg. Op dat buurtoverleg in mei 2019 stelde de buurt voor om de Oude Westmeerbeekseweg ter hoogte van Goorbossen te breken.

Het gemeentelijk verkeerscomité gaf hierover een positief advies. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 26 juli 2019 om deze maatregel uit te testen en dit vanaf 1 oktober 2019.

Mobiliteit
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 43
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak