Enquête Smissenhoekstraat

Stap voor stap, en steeds in nauw overleg met alle betrokkenen, werkt Westerlo aan verkeersveilige en verkeersleefbare schoolomgevingen. Dat heeft in het verleden al tot mooie resultaten geleid zoals in Westerlo Centrum, Oevel, Heultje en Voortkapel. In Voortkapel testen we op dit moment, na een buurtoverleg, een schoolstraat in proefopstelling uit, in Oosterwijk wordt de straat De Roos een fietsstraat en in Tongerlo en Heultje komen variabele zones 30. Standaardoplossingen zijn er niet. Afhankelijk van de omgeving en de meningen zoeken we steeds naar de meest gedragen oplossingen. Dat doen we met enquêtes, buurtvergaderingen, proefopstellingen,….

Ook de schoolomgeving van De Springplank in Zoerle-Parwijs staat op de lijst van schoolomgevingen die we verder verkeersveilig en leefbaarder gaan maken. Daarom is er al een poortje geplaatst dat de school met de Kinderclub verbindt en zijn er in het verleden aanpassingen gebeurd in de Jaak Lemmenslaan.

De gemeente heeft een aantal ideeën en voorstellen voor de Smissenhoekstraat die we hier met deze enquête samen met de bewoners en met de school willen bekijken. Deze gaan voornamelijk over eenrichtingsverkeer, zone 30, stoepen, en fietssuggestiestroken. Een schoolstraat creëren zoals in Voortkapel is hier echter niet mogelijk omdat de ouders hierdoor noch de Kinderclub, noch de parking aan het ontmoetingscentrum kunnen bereiken. Eventuele andere opmerkingen, bedenkingen, aanvullingen zijn uiteraard ook steeds welkom. 

Deze enquête bezorgen we aan alle bewoners van de Smissenhoekstraat, Aspergevelden en Merelbos, alle ouders met kinderen in De Springplank en alle personeelsleden van de school. Je kan de enquête tot vrijdag 22 januari bussen in de witte brievenbus aan De Zoerla, Gevaertlaan 1. Je kan de enquête tot die datum hier ook online invullen.
 

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Kaartje Smissenhoekstraat

Kaartje Smissenhoekstraat

Voorbeeld fietssuggestiestroken

Fietssuggestiestroken Smissenhoekstraat

Voorbeeld fietsstraat

Fietstraat Smissenhoekstraat

Contact

Communicatie
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten