Openbare onderzoeken

Tijdens een openbaar onderzoek naar de aanvraag voor een omgevingsvergunning kan je alle plannen en documenten van die vergunningsaanvraag inzien: online via het omgevingsloket, maar ook op papier bij de dienst omgeving (ruimtelijke ordening of milieu) op het gemeentehuis na telefonische afspraak. Met eventuele opmerkingen en bezwaren tegen de aanvraag kan je ook terecht op het omgevingsloket. Schriftelijk kan je ze overmaken aan het college van burgemeester en schepenen op het gemeentehuis of per e-mail aan de dienst milieu of ruimtelijke ordening.

Bouw weekendverblijf Ritseldonk 31 Heultje

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een weekendverblijf, na het slopen van een bestaand weekendverblijf. 
 • Aangevraagd door Marleen Mattheussen bij gemeente Westerlo
 • Ritseldonk 31 Heultje, kadastraal gekend als 1D609B en 1D609C
 • Openbaar onderzoek van 19 oktober tot 17 november 2020
 • OMV_2020120179 en OMV/2020/0167

Verkaveling Heidestraat 1 Oevel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het verkavelen van een perceel grond in een lot dat bestemd is voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning door het afsplitsen van dit lot van een reeds bebouwd eigendom en (2) voor het vellen van een hoogstammige boom
 • Aangevraagd door Marjan De Groot bij gemeente Westerlo
 • Heidestraat 1 Oevel, kadastraal gekend als 4C26N
 • Openbaar onderzoek van 14 oktober tot 12 november 2020
 • OMV_2020116821 en OMV/2020/0024/V

Rundveebedrijf Michiels Geneinde 74 Tongerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het uitbreiden van het rundveebdrijf en (2) het bouwen van een nieuwe loods voor de opslag van materiaal, het stallen van voertuigen en het huisvesten van runderen in twee nieuwe strohokken. De reorganisatie van de inrichting wordt in deze aanvraag opgenomen. Er worden geen uitbreidingen gedaan, enkel het stallen van voertuigen en aanhangwagens wordt opgetrokken van 10 naar 15 stuks. De Vlaremrubrieken die van toepassing zijn, zijn 6.5.1, 9.4.3.b.1, 15.1.1, 17.3.2.1.1.1.b en 28.2.c.1
 • Aangevraagd door Eddy Michiels bij gemeente Westerlo
 • Geneinde 74 Tongerlo, kadastraal gekend als 2D287F
 • Openbaar onderzoek van 13 oktober tot 11 november 2020
 • OMV_2020129079 en OMV/2020/0184

Waterzuiveringsstation Aquafin Kwarekkendreef Westerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II. In afwijking van bijlage 5.3.1.a van VLAREM II zijn voor de kalenderjaren 2016-2020 volgende versoepelingen van kracht (beslissing 29/10/2015): Ntot met gewijzigd percentage 74 % en Ptot lagere concentratie en OF-bepaling: 1 mg/l OF 80 %. 
  Gevraagde bijstelling voor kalenderjaren 2021-2025: Ntot gewijzigd percentage: 75 % en Ptot gewijzigd: lagere concentratie en OF-bepaling: 1 mg/l OF 80 %.
 • Aangevraagd door Aquafin bij deputatie provincie Antwerpen
 • Kwarekkendreef Westerlo, kadastraal gekend als 1B702C
 • Openbaar onderzoek van 10 oktober tot 8 november 2020
 • OMV_2020102370 en OMV/2020/0005/X

Beroepsprocedure verkaveling Goudvinkstraat Heultje

 • Beroepsprocedure na beroep door derden en door het Departement Omgeving naar aanleiding van de omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 2020 voor (1) het verkavelen van een perceel grond in twee loten die elk bestemd zijn voor het realiseren van een woningbouwproject, waarbij op lot 1 twee woningen kunnen opgericht worden en waarbij op lot 2 maximaal drie woningen kunnen opgericht worden en (2) het ontbossen van het perceel. Naar aanleiding van dit beroep werd een MER-screening toegevoegd aan het dossier. 
 • Aangevraagd door Marjan De Groot bij deputatie provincie Antwerpen
 • Goudvinkstraat Heultje, kadastraal gekend als 1D1038C3
 • Openbaar onderzoek van 8 oktober tot 6 november 2020
 • OMV_2019126430 en OMV/2019/0019/V

Verkaveling Van Hemelstraat 8-10 Zoerle-Parwijs

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het verkavelen van een perceel grond in drie loten die bestemd zijn voor het oprichten van vrijstaande eengezinswoningen en (2) voor het verplaatsen van Buurtweg 90.
 • Aangevraagd door landmeter Wim Peers bij gemeente Westerlo
 • Van Hemelstraat 8-10 Zoerle-Parwijs, kadastraal gekend als 1D137G (deels) en 1D140A (deels)
 • Openbaar onderzoek van 1 tot 30 oktober 2020
 • OMV_2019149095 en OMV/2020/0016/V

Guldensporenlaan 67 en 69 Westerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met plat dak, (2) het aanleggen van een openluchtzwembad en (3) het aanleggen van de bijhorende verhardingen
 • Aangevraagd door Romy Biscop bij gemeente Westerlo
 • Guldensporenlaan 67 en 69 Westerlo, kadastraal gekend als 1B147W en 1B147X
 • Openbaar onderzoek van 17 september tot 16 oktober 2020
 • OMV_2020119856 en OMV/2020/0166

Verkaveling Langstraat 54 - Ottersweier Tongerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het afsplitsen van een reeds bebouwd perceel in twee loten die bestemd zijn voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bebouwing, (2) het slopen van een aantal bijgebouwen en (3) het kosteloos afstaan van een strook grond
 • Aangevraagd door Marjan De Groot bij gemeente Westerlo
 • Langstraat 54 en Ottersweier Tongerlo, kadastraal gekend als 2E33H3 en 2E447M
 • Openbaar onderzoek van 17 september tot 16 oktober 2020
 • OMV_2020085758 en OMV/2020/0015/V

Aanpassing zendstation Astrid KVC Westerlo de Merodedreef 189 Westerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het aanpassen van een bestaand zendstation waarbij de totale hoogte van de antenne toeneemt van 50,16 meter naar 50,42 meter ten opzichte van het maaiveld
 • Aangevraagd door ASTRID nv bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid
 • de Merodedreef 189 Westerlo, kadastraal gekend als 1B338G
 • Openbaar onderzoek van 11 september tot 10 oktober 2020
 • OMV_2020098605 en OMV/2020/0162

Verkaveling Tongerlostraat 53-59 Oevel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het bijstellen van een verkaveling met vijf loten bestemd voor het oprichten van eengezinswoningen naar een verkaveling met twee loten bestemd voor het oprichten van eengezinswoningen in halfopen bebouwing en 1 lot voor het oprichten van een meergezinswoning in combinatie met handel en/of horeca en (2) het slopen van een bestaand bijgebouw
 • Aangevraagd door Marjan De Groot bij gemeente Westerlo
 • Tongerlostraat 53-59 Oevel, kadastraal gekend als 4C12T, 4C12V (deels), 4C15W (deels) en 4C16V (deels)
 • Openbaar onderzoek van 8 september tot 7 oktober 2020
 • OMV_2020100151 en OMV/2020/0022/V

Boerenkrijglaan 209 Westerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, een carport-tuinberging en een overdekt terras en (2) voor een bronbemaling
 • Aangevraagd door Frederik Van Sonhoven
 • Boerenkrijglaan 209 Westerlo, kadastraal gekend als 1B117K
 • Openbaar onderzoek van 4 september tot 3 oktober 2020
 • OMV_2020064689 en OMV/2020/0098

Landbouwbedrijf Heidestraat 57 Oevel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het bouwen van bedrijfshal met geïntegreerde eengezinswoning, (2) het aanleggen van verhardingen, (3) het slopen van een bestaande eengezinswoning met stal en bijhorende bijgebouwen en (4) de aanpassing van een bestaand landbouwbedrijf
 • Aangevraagd door Thys Geert en Lisa vvzrl
 • Heidestraat 57 Oevel, kadastraal gekend als 4C149E, 4C149F, 4C149G en 4C150E
 • Vlaremrubrieken 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 28.2.c.1, 45.14.3, 45.4.e.1 en 9.4.3.c.1
 • Openbaar onderzoek van 28 augustus tot 26 september 2020
 • OMV_2020080919 en OMV/2020/0130

Verkaveling Olenseweg 212 Voortkapel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het verkavelen van een perceel grond in twee loten die elk bestemd zijn voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bebouwing en (2) het slopen van de bestaande bebouwing
 • Aangevraagd door Marjan De Groot bij gemeente Westerlo
 • Olenseweg 212 Voortkapel, kadastraal gekend als 1A513P
 • Openbaar onderzoek van 25 augustus tot 23 september 2020
 • OMV_2020096119 en OMV/2020/0019/V

Verkaveling Zagerijstraat 40-42 Voortkapel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het verkavelen van percelen grond in een lot dat bestemd is voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning, (2) voor het slopen van een schuur, een serre en een carport, (3) voor het vellen van een aantal hoogstammige bomen en (4) voor een kosteloze grondafstand om het rooilijnplan te kunnen realiseren
 • Aangevraagd door Marjan De Groot bij gemeente Westerlo
 • Zagerijstraat 40-42 Voortkapel, kadastraal gekend als 1A635, 1A636P en 1A636R
 • Openbaar onderzoek van 21 augustus tot 19 september 2020
 • OMV_2020094205 en OMV/2020/0018/V

Logistiek center Nijverheidsstraat 1 Oevel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het oprichten van een gebouw met elf KMO-units, een kantoorgedeelte en een toonzaal, (2) voor terreinaanlegwerken, (3) voor het lozen van huishoudelijk afvalwater en (4) voor de exploitatie van een transforuimte
 • Aangevraagd door Logistiek Center Vilvoorde nv bij gemeente Westerlo
 • Nijverheidsstraat 1 Oevel, kadastraal gekend als 4B203N5
 • Vlaremrubrieken 3.2.2.a en 12.2.1, klasse 3
 • Openbaar onderzoek van 21 augustus tot 19 september 2020
 • OMV_2020089504 en OMV/2020/0131

Rundveebedrijf Strateneinde 32 Voortkapel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) de bouw van een vleeskalverenstal, (2) voor de regularisering van een aanhang en (3) voor het uitbreiden van het vleeskalverenbestand tot 1620 stuks, (4) voor de verhoging van de opslag van mest, melkpoeder en mazout en (5) voor een grondwaterwinning
  De aanvrager wil de bestaande exploitatie met een gemende inrichting voor het houden van vleesvarkens en vleeskalveren uitbreiden door de nieuwbouw van een stal voor vleeskalveren. Het aantal vleeskalveren wordt opgetrokken met 960 stuks tot een totaal van 1620 stuks en het aantal vleesvarkens wordt verminderd van 1700 stuks naar 1040 stuks. Bovendien wordt de opslag van dierlijk mest, mazout en melkpoeder opgetrokken en wordt een nieuwe grondwaterwinning aangevraagd. Het stedenbouwkundig aspect bestaat uit het bouwen van een nieuwe vleeskalverenstal met een bruto grondoppervlakte van meer van 500 vierkante meter en een brutovolume van meer dan 3000 kubieke meter, een bijhorende bovengrondse mestopslag, de regularisering van een aanhang en de aanleg van erfverharding.
 • Aangevraagd door Leo Dickens bij provincie Antwerpen
 • Strateneinde 32 Voortkapel, kadastraal gekend als 1A368F, 1A 369E en 1A371G
 • Vlaremrubrieken 28.2.c.1, 17.3.2.1.1.1.b, 9.5.c.2.3, 9.5.c.2.2, 45.4.e.2 en 53.8.2, klasse 1
 • Openbaar onderzoek van 7 augustus tot 5 september 2020
 • OMV_2020070412 en OMV/2020/0147

Fietsroute Olen-Truchelven Oosterwijk

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een betonnen verharding voor de firma Adams
 • Aangevraagd door De Vlaamse Waterweg bij het Departement Omgeving
 • Jaagpad Albertkanaal Oevel, kadastraal gekend als 4B288-02B.
 • Openbaar onderzoek van 27 juli tot 25 augustus 2020
 • OMV_2020056635 en OMV/2020/0141

Jaagpad Albertkanaal Oevel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de heraanleg van de verharding voor van een openbaar fietspad en bijhorende werken
 • Aangevraagd door provincie Antwerpen bij provincie Antwerpen
 • Fietspad Olen-Truchelven, kadastraal gekend als Olen G398B, Olen G402B, Olen G403D en Olen G403E en 2B468-02A, 2B468B, 2B469D, 2B469E, 2B470C, 2B470G, 2B471-02B, 2B471-02G, 2B471E2, 2B471V, 2B553A, 2B553B, 2B553D, 2B553E, 2B553F en 2B553P.
 • Openbaar onderzoek van 27 juli tot 25 augustus 2020
 • OMV_2020060100 en OMV/2020/0140

Rundveebedrijf Eddy Vranckx Goorheide 12 Heultje

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een rundveebedrijf, herneming openbaar onderzoek naar aanleiding van een wijziging tijdens de lopende beroepsprocedure
  De aanvrager vroeg voor de wijziging en uitbreiding van zijn rundveebedrijf een omgevingsvergunning aan. De deputatie van de provincie Antwerpen weigerde die vergunning op 5 maart 2020. Tegen deze beslissing werd op 6 april 2020 beroep ingediend bij de Vlaamse minister van Omgeving. Op 10 juli 2020 werd een wijzigingsverzoek ingediend. Naar aanleiding van dat wijzigingsverzoek is er nu een nieuw openbaar onderzoek. De oorspronkelijke aanvraag gaat over het wijzigen en het uitbreiden van een rundveebedrijf (klasse 1). Het bedrijf wil overschakelen naar de opfok van mestkalveren. De opfok van melkvee en het melken wordt stopgezet. Verder wordt de vergunning aangepast aan de reële situatie op het bedrijf.
  Korte inhoud wijzigingsverzoek: het stallen van 1000 mestkalveren wordt gewijzigd naar 618 mestkalveren in agrarisch gebied. De grondwaterwinning op een diepte van 125 meter met een debiet van 20 kubieke meter per dag en 5490 kubieke meter per jaar wordt gewijzigd naar een diepte van 59 meter met een debiet van 20 kubieke meter per dag en 3.427 kubieke meter per jaar.
 • Aangevraagd door Eddy Vranckx bij de Vlaamse minister van Omgeving
 • Goorheide 12 Heultje, kadastraal gekend als 1E140F, 1E142R, 1E142W, 1E142X, 1E142Y en 1E145G
 • Vlaremrubrieken 53.8.2 en 9.4.2.c.2, klasse 1

 • Openbaar onderzoek van 20 juli tot 18 augustus 2020
 • OMV_2019117822 en OMV/2019/0200

Kaneka Nijverheidsstraat 16 Oevel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het regulariseren van een uitbreiding van 4,77 x 4,81 meter bij een bestaand gebouw, (2) voor het regulariseren van het opbreken van een bestaande asfalt- en betonverharding en (3) voor de aanleg van nieuwe betonverharding
 • Aangevraagd door Kaneka Belgium bij provincie Antwerpen
 • Nijverheidsstraat 16 Oevel, kadastraal gekend als 4B96M
 • Openbaar onderzoek van 20 juli tot 18 augustus 2020
 • OMV_2020055232 en OMV/2020/0083

Jacques IJs Nijverheidsstraat 54 Oevel en Turfputten 8 Olen

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw en de uitbating van een logistiek centrum
  De aanvraag bestaat uit:
  • De bouw van een logistiek centrum voor de opslag van afgewerkte producten en voor de opslag van grondstoffen op een toe te voegen kadastraal perceel. Het gaat over perceel 4A1H. In het logistieke centrum wordt een diepvriesruimte ingericht voor de opslag van afgewerkte ijsproducten. Het betreft een diepvriesruimte met ca. 11 500 palletstellingen. Tevens worden er in het logistieke centrum grondstoffen (vloeibare aroma's, poeders) opgeslagen en worden er een aantal logistieke lokalen ondergebracht. De koelmachines voor de koeling van de diepvriesruimte worden ondergebracht in een machinekamer. De opslag van ingrediënten is een verplaatsing vanuit de bestaande gebouwen maar ook een toename van de opslag.
  • Een wijziging van het machinepark voor de productie van roomijs en waterijs (vervanging van bestaande installaties zonder de bestaande productie capaciteit te wijzigen). 
  • Een wijziging van het machinepark koelmachines. Het betreft hier het bijplaatsen van een nieuwe koelinstallatie in het logistieke centrum ten behoeve van de diepvriezers en het verder ontmantelen van de bestaande machinezaal.
  • Het uitbreiden van de opslag van aroma's met 30 %.
  • Het bijplaatsen van 5 ton NaOH 29 % in een dubbelwandige vaste houder (loog voor de waterzuiveringsinstallatie).
 • Aangevraagd door Jacques IJs bij provincie Antwerpen
 • Nijverheidsstraat 54 Oevel en Turfputten 8 Olen, kadastraal gekend als 4A1H, 4A2K, Olen F514G en Olen F516C
 • Vlaremrubrieken 3.2.2.a, 3.6.3.2, 6.4.1, 6.5.1, 12.2.2, 12.3.2, 15.1.1, 16.3.2.b, 17.1.2.1.1, 17.1.2.2.3, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.2.1.2.1, 17.3.2.2.2.b, 17.3.3.1.a, 17.3.4.2.a, 17.3.6.1.a, 17.3.7.1.a, 17.3.8.2, 17.4, 23.3.1.a, 24.2, 29.5.2.1.a, 33.4.1.c, 39.1.3, 39.4.1, 39.7.1, 43.1.2.a, 45.4.e.2, 45.6.a.2.a, 53.8.3 en 61.2.1, klasse 1
 • Openbaar onderzoek van 16 juli tot 14 augustus 2020
 • OMV_2020070659 en OMV/2020/0124

Bergveld 14-18 Zoerle-Parwijs

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) de bouw van een meergezinswoning in halfopen bebouwing met tien woongelegenheden en een ondergrondse parkeerkelder, (2) de bouw van een gemeenschappelijke bergplaats in de achtertuin en (3) de melding van een tijdelijke bronbemaling
 • Aangevraagd door Geert Sterckx bij gemeente Westerlo
 • Bergveld 14-18 Zoerle-Parwijs, kadastraal gekend als 3A260E3 en 3A260F3
 • Openbaar onderzoek van 16 juli tot 14 augustus 2020
 • OMV_2020055232 en OMV/2020/0083

Goorheide 16 Heultje

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouw en (2) het overwelven van een gracht
 • Aangevraagd door Jef Carens en Nanne Vranckx bij gemeente Westerlo
 • Goorheide 16 Heultje, kadastraal gekend als 1E558A
 • Openbaar onderzoek van 9 juli tot 7 augustus 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_2020050870 en OMV/2020/0075

Mechelsestraat 81 Oosterwijk

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het regulariseren van een bestaande carport in de rechterzijtuinstrook, (2) het oprichten van een aanbouw met garage en berging tegen de bestaande woning en (3) het slopen van een bestaand bijgebouw
 • Aangevraagd door Thomas Van Hemelen bij gemeente Westerlo
 • Mechelsestraat 81 Oosterwijk, kadastraal gekend als 2B505B
 • Openbaar onderzoek van 9 juli tot 7 augustus 2020 omdat er afgeweken wordt van de voorschriften van een verkaveling van meer dan 15 jaar oud
 • OMV_2020051001 en OMV/2020/0076

Monnikendijk 18 Tongerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
 • Aangevraagd door Kim Gebruers bij gemeente Westerlo
 • Monnikendijk 18 Tongerlo, kadastraal gekend als 2E73W4
 • Openbaar onderzoek van 29 juni tot 28 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de voorschriften van een verkaveling van meer dan 15 jaar oud
 • OMV_2020045010 en OMV/2020/0065

Windmolens Luminus Industriezone Hulshout en Heultje

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de plaatsing en de exploitatie van vijf windturbines en aanhorigheden
 • Aangevraagd door Luminus
 • Industriepark 17, 19, 33, 38 en 40 Hulshout, Nijverheidsstraat 12 Hulshout en August Cannaertsstraat 125 Heultje, kadastraal gekend als Hulshout 12039-B369F12, 12039-B369G12, 12039-B369Y9, 13016-A1X, 13016-B1L5, 13016-B1R4, 13016-B1X3, 13016-B1Y5, 13016-B6F10, 13016-B6V11 en 13016-B6Y11en Westerlo 1D1071L, 1D1079A4, 1D1079G3, 1D1079L3, 1D1079Y3, 1D1088C, 1D1088H, 1D1088N, 1D1088P, 1D1089/02C, 1D1127/08Z en 1D774D2
 • Vlaremrubrieken 12.2.2, 20.1.6.1.c en 60.1
 • Openbaar onderzoek van 25 juni tot 24 juli 2020
 • OMV_2020033955

Zandberg 79 Westerlo 

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) de bouw van zeven appartementen en een handelsruimte en (2) het slopen van een loods
  Het college van burgemeester en schepenen weigerde een eerdere aanvraag op 2 december 2019. De aanvrager ging in beroep tegen deze beslissing.  De deputatie van de provincie Antwerpen vraagt nu aan het college van burgemeester en schepenen om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. Naar aanleiding van het beroep zijn aanpassingen aan de vergunningsaanvraag gedaan.
 • Aangevraagd door bouwonderneming MEHA bij gemeente Westerlo
 • Zandberg 79 Westerlo, kadastraal gekend als 1B240D2 en 1B240H2
 • Openbaar onderzoek van 19 juni tot 18 juli 2020 omdat het gaat over het oprichten van een gebouw met een volume van meer dan 3000 kubieke meter
 • OMV_20200060534 en OMV/2019/0118

Bergveld 14-18 Zoerle-Parwijs

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) de bouw van een meergezinswoning in halfopen bebouwing met 10 woongelegenheden en een ondergrondse parkeerkelder, (2) de bouw van een gemeenschappelijke bergplaats in de achtertuin en (3) de melding van een tijdelijke bronbemaling
 • Aangevraagd door Geert Sterckx bij gemeente Westerlo
 • Bergveld 14-18 Zoerle-Parwijs, kadastraal gekend als 3A260E3 en 3A260F3
 • Openbaar onderzoek van 17 juni tot 16 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_2020055232 en OMV/2020/0083

Olenseweg 88 Voortkapel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) het verbouwen van een eengezinswoning en (2) de regularisatie van het dak en de ramen
 • Aangevraagd door Shana Dupont bij gemeente Westerlo
 • Olenseweg 88 Voortkapel, kadastraal gekend als 1A1074S
 • Openbaar onderzoek van 16 juni tot 15 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_20200047770 en OMV/2020/0081

Vijfhuizenstraat 31 Zoerle-Parwijs

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor (1) de bouw van een vrijstaande eengezinswoning met carport in de bouwvrije zijtuinstrook, (2) de bouw van een tuinberging en (3) de melding van een tijdelijke bronbemaling
 • Aangevraagd door Yves De Ryck en Stéphanie Marcus bij gemeente Westerlo
 • Vijfhuizenstraat 31 Zoerle-Parwijs, kadastraal gekend als 3A47C
 • Openbaar onderzoek van 16 juni tot 15 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_20200059017 en OMV/2020/0088

Rundveebedrijf Bens Torendreef 3 Tongerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verder exploiteren van een rundveebedrijf

  De aanvraag bestaat uit volgende onderdelen

  • De bestaande jongveestal 2 werd buiten gebruik gesteld. Het jongvee wordt gehuisvest in kalverhutten waarbij het aantal gehouden runderen ongewijzigd blijft.
  • Het debiet van de grondwaterwinning wordt uitgebreid omdat het huidige debiet niet meer toereikend is voor het hoogproductieve melkvee.
  • De groenvoeropslag wordt uitgebreid (handeling die stedenbouwkundige vrijgesteld is conform het vrijstellingenbesluit).
  • De inhoud van de koeltank voor de opslag van melk wordt aangepast aan de werkelijk opslagcapaciteit.
 • Aangevraagd door Landbouwvennootschap Bens bij de provincie Antwerpen
 • Torendreef 3 Tongerlo, kadastraal gekend als 2D268T, 2D268V en 2D268W
 • Vlaremrubrieken 6.4.1, 6.5.1, 9.4.3.c.2, 15.1.1, 16.3.2.a, 17.3.2.1.1.1.b, 17.4, 19.6.2.b, 28.2.c.2, 45.14.3, 45.4.e.1 en 53.8.2
 • Openbaar onderzoek van 13 juni tot 12 juli 2020
 • OMV_2020031068 en OMV/2020/0077

Casa Domus Logistics, Lossing 12 Heultje

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verder exploiteren van een opslag- en distributiecentrum, klasse 1
  De aanvraag gaat over de voortzetting van de exploitatie van het opslag- en distributiecentrum en de vernieuwing van de niet meer geldige milieuvergunning. De exploitatie van het gehele complex bestaat onder andere uit opslag van diverse goederen, bureel, magazijnruimte in verschillende onderdelen, opslag dieselbrandstof met 1 vulslang, stalling 65-tal vrachtwagens en aanhangwagens en diverse andere zones. De site heeft een milieuvergunning klasse 2, uitgereikt door de gemeente Westerlo op 26 april 1999 en geldig van 12 april 1999 tot 11 april 2019. De milieuvergunning is vervallen. Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.
 • Aangevraagd door Domus Logistics bij gemeente Westerlo
 • Lossing 12 Heultje, kadastraal gekend als 1D1089A
 • Vlaremrubrieken 12.2.1, 12.3.2, 15.1.2, 16.3.2.a, 17.3.2.1.1.1.b, 19.6.1.a, 19.6.1.d, 23.3.1.c, 25.4, 31.1.1.a, 33.4.1.a, 36.4.1, 41.5, 43.1.2.a, 44.3 en 6.5.1
 • Openbaar onderzoek van 24 mei tot 22 juni 2020
 • OMV_202003921 en OMV/2020/0070

Contact

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak
Warning 2 november gesloten

Contact

Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak
Warning 2 november gesloten