Lopende openbare onderzoeken

Tijdens een openbaar onderzoek kan je alle plannen en documenten van een vergunningsaanvraag inzien: online via het omgevingsloket, maar ook op papier bij de dienst omgeving (ruimtelijke ordening of milieu) op het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in Westerlo, na afspraak op 014 53 91 60. Met eventuele opmerkingen en bezwaren tegen de aanvraag kan je ook terecht op het omgevingsloket. Schriftelijk kan je ze overmaken aan het college van burgemeester en schepenen op het gemeentehuis of per e-mail aan de dienst milieu of ruimtelijke ordening.

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning rundveebedrijf Strateneinde 32 Voortkapel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een vleeskalverenstal, de regularisering van een aanhang en het veranderen van de inrichting klasse 1 door uitbreiding van het vleeskalverenbestand tot 1620 stuks, de verandering van de opslag van mest, melkpoeder en mazout en een grondwaterwinning.
  De aanvrager wenst de bestaande exploitatie met een gemende inrichting voor het houden van vleesvarkens en vleeskalveren uit te breiden door de nieuwbouw van een stal voor vleeskalveren. Het aantal vleeskalveren wordt opgetrokken met 960 stuks tot een totaal van 1620 stuks en het aantal vleesvarkens wordt verminderd van 1.700 stuks naar 1.040 stuks. Bovendien wordt de opslag van dierlijk mest, mazout en melkpoeder opgetrokken en wordt een nieuwe grondwaterwinning aangevraagd. Het stedenbouwkundig aspect omvat het bouwen van een nieuwe vleeskalverenstal met een bruto grondoppervlakte van meer van 500 vierkante meter en een brutovolume van meer dan 3.000 kubieke meter, een bijhorende bovengrondse mestopslag, de regularisering van een aanhang en de aanleg van erfverharding.
 • Aanvraag door Leo Dickens bij provincie Antwerpen
 • Strateneinde 32 Voortkapel, kadastraal gekend als 1A368F, 1A 369E en 1A371G
 • Vlaremrubrieken 28.2.c.1, 17.3.2.1.1.1.b, 9.5.c.2.3, 9.5.c.2.2, 45.4.e.2 en 53.8.2
 • Openbaar onderzoek van 7 augustus tot 5 september 2020
 • OMV_2020070412 en OMV/2020/0147

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingvergunning fietsroute Olen-Truchelven Oosterwijk

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een betonnen verharding voor de firma Adams. 
 • Aanvraag door De Vlaamse Waterweg bij het Departement Omgeving
 • Jaagdpad Albertkanaal Oevel, kadastraal gekend als 4B288-02B.
 • Openbaar onderzoek van 27 juli tot 25 augustus 2020
 • OMV_2020056635 en OMV/2020/0141

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingvergunning Vlaamse Waterweg en firma Adams jaagpad Albertkanaal Oevel

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de heraanleg van verharding voor een openbaar fietspad en bijhorende werken
 • Aanvraag door provincie Antwerpen bij provincie Antwerpen
 • Fietspad Olen-Truchelven, kadastraal gekend als Olen G398B, Olen G402B, Olen G403D en Olen G403E en 2B468-02A, 2B468B, 2B469D, 2B469E, 2B470C, 2B470G, 2B471-02B, 2B471-02G, 2B471E2, 2B471V, 2B553A, 2B553B, 2B553D, 2B553E, 2B553F en 2B553P.
 • Openbaar onderzoek van 27 juli tot 25 augustus 2020
 • OMV_2020060100 en OMV/2020/0140

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning rundveebedrijf Eddy Vranckx Goorheide 12 Heultje

 • Herneming openbaar onderzoek naar aanleiding van een wijziging van de aanvraag van een omgevingsvergunning tijdens de lopende beroepsprocedure
 • Goorheide 12 Heultje, kadastraal gekend als 1E140F, 1E142R, 1E142W, 1E142X, 1E142Y en 1E145G
 • Eddy Vranckx vroeg voor de wijziging en uitbreiding van zijn rundveebedrijf een omgevingsvergunning aan. De deputatie van de provincie Antwerpen weigerde die vergunning op 5 maart 2020. Tegen deze beslissing werd op 6 april 2020 beroep ingediend bij de Vlaamse minister van Omgeving. Op 10 juli 2020 werd een wijzigingsverzoek ingediend. Naar aanleiding van dat wijzigingsverzoek is er nu een nieuw openbaar onderzoek. De oorspronkelijke aanvraag gaat over het wijzigen en het uitbreiden van een rundveebedrijf (klasse 1). Het bedrijf wil overschakelen naar de opfok van mestkalveren. De opfok van melkvee en het melken wordt stopgezet. Verder wordt de vergunning aangepast aan de reële situatie op het bedrijf.

 • Korte inhoud wijzigingsverzoek: het stallen van 1000 mestkalveren wordt gewijzigd naar 618 mestkalveren in agrarisch gebied. De grondwaterwinning op een diepte van 125 meter met een debiet van 20 kubieke meter per dag en 5490 kubieke meter per jaar wordt gewijzigd naar een diepte van 59 meter met een debiet van 20 kubieke meter per dag en 3.427 kubieke meter per jaar.

 • Vlaremrubrieken 53.8.2 en 9.4.2.c.2

 • Openbaar onderzoek van 20 juli tot 18 augustus 2020
 • OMV_2019117822 en OMV/2019/0200

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Kaneka Nijverheidsstraat 16 Oevel

 • Aanvraag bij de provincie Antwerpen door Kaneka Belgium van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een uitbreiding van 4,77 x 4,81 meter bij een bestaand gebouw, het regulariseren van het opbreken van een bestaande asfalt- en betonverharding en de aanleg van nieuwe betonverharding.
 • Nijverheidsstraat 16 Oevel, kadastraal gekend als 4B96M
 • Openbaar onderzoek van 20 juli tot 18 augustus 2020
 • OMV_2020055232 en OMV/2020/0083

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Jacques IJs Nijverheidsstraat 54 Oevel en Turfputten 8 Olen

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw en de uitbating van een logistiek centrum voor fabrikant van roomijs en waterijs Jacques IJs
 • Nijverheidsstraat 54 Oevel en Turfputten 8 Olen, kadastraal gekend als 4A1H, 4A2K, Olen F514G en Olen F516C
 • De aanvraag bestaat uit:
  • De bouw van een logistiek centrum voor de opslag van afgewerkte producten en voor de opslag van grondstoffen op een toe te voegen kadastraal perceel. Het gaat over perceel 4A1H. In het logistieke centrum wordt een diepvriesruimte ingericht voor de opslag van afgewerkte ijsproducten. Het betreft een diepvriesruimte met ca. 11 500 palletstellingen. Tevens worden er in het logistieke centrum grondstoffen (vloeibare aroma's, poeders) opgeslagen en worden er een aantal logistieke lokalen ondergebracht. De koelmachines voor de koeling van de diepvriesruimte worden ondergebracht in een machinekamer. De opslag van ingrediënten is een verplaatsing vanuit de bestaande gebouwen maar ook een toename van de opslag.
  • Een wijziging van het machinepark voor de productie van roomijs en waterijs (vervanging van bestaande installaties zonder de bestaande productie capaciteit te wijzigen). 
  • Een wijziging van het machinepark koelmachines. Het betreft hier het bijplaatsen van een nieuwe koelinstallatie in het logistieke centrum ten behoeve van de diepvriezers en het verder ontmantelen van de bestaande machinezaal.
  • Het uitbreiden van de opslag van aroma's met 30 %.
  • Het bijplaatsen van 5 ton NaOH 29 % in een dubbelwandige vaste houder (loog voor de waterzuiveringsinstallatie).
 • Vlaremrubrieken 3.2.2.a, 3.6.3.2, 6.4.1, 6.5.1, 12.2.2, 12.3.2, 15.1.1, 16.3.2.b, 17.1.2.1.1, 17.1.2.2.3, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.2.1.2.1, 17.3.2.2.2.b, 17.3.3.1.a, 17.3.4.2.a, 17.3.6.1.a, 17.3.7.1.a, 17.3.8.2, 17.4, 23.3.1.a, 24.2, 29.5.2.1.a, 33.4.1.c, 39.1.3, 39.4.1, 39.7.1, 43.1.2.a, 45.4.e.2, 45.6.a.2.a, 53.8.3 en 61.2.1.
 • Openbaar onderzoek van 16 juli tot 14 augustus 2020
 • OMV_2020070659 en OMV/2020/0124

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Bergveld 14-18 Zoerle-Parwijs

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning bij gemeente Westerlo door Geert Sterckx voor de bouw van een meergezinswoning in halfopen bebouwing met tien woongelegenheden en een ondergrondse parkeerkelder, de bouw van een gemeenschappelijke bergplaats in de achtertuin en de melding van een tijdelijke bronbemaling, klasse 3
 • Bergveld 14-18 Zoerle-Parwijs, kadastraal gekend als 3A260E3 en 3A260F3
 • Openbaar onderzoek van 16 juli tot 14 augustus 2020
 • OMV_2020055232 en OMV/2020/0083

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Goorheide 16 Heultje

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouw en het overwelven van een gracht door Jef Carens en Nanne Vranckx
 • Goorheide 16 Heultje, kadastraal gekend als 1E558A
 • Openbaar onderzoek van 9 juli tot 7 augustus 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_2020050870 en OMV/2020/0075

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Mechelsestraat 81 Oosterwijk

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een bestaande carport in de rechterzijtuinstrook, het aanbouwen van een aanbouw met garage en berging tegen de bestaande woning en het slopen van een bestaand bijgebouw door Thomas Van Hemelen
 • Mechelsestraat 81 Oosterwijk, kadastraal gekend als 2B505B
 • Openbaar onderzoek van 9 juli tot 7 augustus 2020 omdat er afgeweken wordt van de voorschriften van een verkaveling van meer dan 15 jaar oud
 • OMV_2020051001 en OMV/2020/0076

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Monnikendijk 18 Tongerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel door Kim Gebruers
 • Monnikendijk 18 Tongerlo, kadastraal gekend als 2E73W4
 • Openbaar onderzoek van 29 juni tot 28 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de voorschriften van een verkaveling van meer dan 15 jaar oud
 • OMV_2020045010 en OMV/2020/0065

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning windmolens Luminus Industriezone Hulshout en Heultje

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de plaatsing en de exploitatie van vijf windturbines en aanhorigheden voor Luminus
 • Industriepark 17, 19, 33, 38 en 40 Hulshout, Nijverheidsstraat 12 Hulshout en August Cannaertsstraat 125 Heultje, kadastraal gekend als Hulshout 12039-B369F12, 12039-B369G12, 12039-B369Y9, 13016-A1X, 13016-B1L5, 13016-B1R4, 13016-B1X3, 13016-B1Y5, 13016-B6F10, 13016-B6V11 en 13016-B6Y11en Westerlo 1D1071L, 1D1079A4, 1D1079G3, 1D1079L3, 1D1079Y3, 1D1088C, 1D1088H, 1D1088N, 1D1088P, 1D1089/02C, 1D1127/08Z en 1D774D2
 • Vlaremrubrieken 12.2.2, 20.1.6.1.c en 60.1
 • Openbaar onderzoek van 25 juni tot 24 juli 2020
 • Zie ook nieuws en www.wind-hulshout-heultje.be
 • OMV_2020033955

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Zandberg 79 Westerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van zeven appartementen en een handelsruimte na het slopen van een loods door bouwonderneming MEHA
 • Zandberg 79 Westerlo, kadastraal gekend als 1B240D2 en 1B240H2
 • Openbaar onderzoek van 19 juni tot 18 juli 2020 omdat het gaat over het oprichten van een gebouw met een volume van meer dan 3000 kubieke meter
 • OMV_20200060534 en OMV/2019/0118

Het college van burgemeester en schepenen weigerde een eerdere aanvraag op 2 december 2019. De aanvrager ging in beroep tegen deze beslissing.  De deputatie van de provincie Antwerpen vraagt nu aan het college van burgemeester en schepenen om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. Naar aanleiding van het beroep zijn er immers aanpassingen aan de vergunningsaanvraag gedaan.

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Bergveld 14-18 Zoerle-Parwijs

 • aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een meergezinswoning in halfopen bebouwing met daarin 10 woongelegenheden en een ondergrondse parkeerkelder, de bouw van een gemeenschappelijke bergplaats in de achtertuin en de melding van een tijdelijke bronbemaling door Geert Sterckx
 • Bergveld 14-18 Zoerle-Parwijs, kadastraal gekend als 3A260E3 en 3A260F3
 • Openbaar onderzoek van 17 juni tot 16 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_2020055232 en OMV/2020/0083

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Olenseweg 88 Voortkapel

 • aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning en de regularisatie van het dak en de ramen door Shana Dupont
 • Olenseweg 88 Voortkapel, kadastraal gekend als 1A1074S
 • Openbaar onderzoek van 16 juni tot 15 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_20200047770 en OMV/2020/0081

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Vijfhuizenstraat 31 Zoerle-Parwijs

 • aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een vrijstaande eengezinswoning met carport in de bouwvrije zijtuinstrook, de bouw van een tuinberging en de melding van een tijdelijke bronbemaling door Yves De Ryck en Stéphanie Marcus
 • Vijfhuizenstraat 31 Zoerle-Parwijs, kadastraal gekend als 3A47C
 • Openbaar onderzoek van 16 juni tot 15 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_20200059017 en OMV/2020/0088

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning rundveebedrijf Bens Torendreef 3 Tongerlo

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten klasse 1
 • Openbaar onderzoek van 13 juni tot 12 juli 2020
 • OMV_2020031068 en OMV/2020/0077

Landbouwvennootschap Bens heeft bij de provincie Antwerpen een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde activiteiten klasse 1.

De aanvraag bestaat uit volgende onderdelen

 • De bestaande jongveestal 2 werd buiten gebruik gesteld. Het jongvee wordt gehuisvest in kalverhutten waarbij het aantal gehouden runderen ongewijzigd blijft.
 • Het debiet van de grondwaterwinning wordt uitgebreid omdat het huidige debiet niet meer toereikend is voor het hoogproductieve melkvee.
 • De groenvoeropslag wordt uitgebreid (handeling die stedenbouwkundige vrijgesteld is conform het vrijstellingenbesluit)
 • De inhoud van de koeltank voor de opslag van melk wordt aangepast aan de werkelijk opslagcapaciteit.

De Vlaremrubrieken die van toepassing zijn, zijn 6.4.1, 6.5.1, 9.4.3.c.2, 15.1.1, 16.3.2.a, 17.3.2.1.1.1.b, 17.4, 19.6.2.b, 28.2.c.2, 45.14.3, 45.4.e.1 en 53.8.2. De betrokken percelen hebben als adres Torendreef 3 in Tongerlo en als kadastrale omschrijving 2D268T, 2D268V en 2D268W.

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Casa Domus Logistics, Lossing 12 Heultje

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten klasse 2
 • Openbaar onderzoek van 24 mei tot 22 juni 2020
 • OMV_202003921 en OMV/2020/0070

Domus Logistics nv uit de Domuslaan 4, 2250 Olen heeft bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde activiteiten klasse 1.

De aanvraag gaat over de voortzetting van de exploitatie van het opslag- en distributiecentrum en de vernieuwing van de niet meer geldige milieuvergunning. De exploitatie van het gehele complex bestaat onder andere uit opslag van diverse goederen, bureel, magazijnruimte in verschillende onderdelen, opslag dieselbrandstof met 1 vulslang, stalling 65-tal vrachtwagens en aanhangwagens endiverse andere zones.

De site heeft een milieuvergunning klasse 2, uitgereikt door de gemeente Westerlo op 26 april 1999 en geldig van 12 april 1999 tot 11 april 2019. De milieuvergunning is vervallen. Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

De Vlaremrubrieken die van toepassing zijn, zijn 12.2.1, 12.3.2, 15.1.2, 16.3.2.a, 17.3.2.1.1.1.b, 19.6.1.a, 19.6.1.d, 23.3.1.c, 25.4, 31.1.1.a, 33.4.1.a, 36.4.1, 41.5, 43.1.2.a, 44.3 en 6.5.1. De betrokken percelen hebben als adres Lossing 12 in Heultje en als kadastrale omschrijving 1D1089A.

Contact

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak

Contact

Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak