Algemeen politiereglement over de afloop van regenwater en afvalwater

Het algemeen politiereglement over de afloop van regenwater en afvalwater maakt deel uit van het algemeen politiereglement. Dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 januari 1990 en voor de laatste keer gewijzigd op 20 november 2017.

Artikel 88

In de gedeelten van de gemeente waar waterloopjes, grachten of een rioleringsnet bestaan, is het verboden regenwater komende van koeren, terrassen of daken, evenals afvalwater, ongeacht hun herkomst, op de openbare weg te laten lopen. De eigenaar, voor wiens bebouwde eigendom door de gemeente riolen zijn gelegd of zullen gelegd worden, is ertoe gehouden zijn eigendom aan het rioleringsnet te laten aansluiten op eenvoudig verzoek van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Artikel 89

In de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat of waarvan de riolering niet uitmondt in de RWZI, moet iedere woning voorzien zijn van een septic-tank of put.

Artikel 90

Het is verboden in de afvoerleidingen voor regen- en afvalwater iets te plaatsen, te gieten, te gooien of te laten lopen waardoor ze kunnen verstoppen.

Artikel 91

Elke lozing van industrieel en huishoudelijk afvalwater in de gemeenteriolen of in de openbare waterlopen moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande machtiging van de bevoegde overheid, die de voorwaarden terzake bepaalt.

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten