Algemeen politiereglement over openbare vergaderingen

Het algemeen politiereglement over openbare vergaderingen maakt deel uit van het algemeen politiereglement. Dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 januari 1990 en voor de laatste keer gewijzigd op 20 november 2017.

Artikel 173

Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden in de open lucht openbare vergaderingen te organiseren. De burgemeester moet daarvan minstens acht dagen op voorhand op de hoogte gebracht worden. Onder openbare vergaderingen dient eveneens verstaand te worden, bals en danspartijen in open lucht.

Artikel 174

De deelnemers aan de in het vorig artikel bedoelde vergaderingen, moeten onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de bevoegde politiediensten die tot doel hebben de openbare veiligheid te vrijwaren of te herstellen.

Artikel 175

De houders van de vergunning waarvan sprake, zijn ertoe gehouden de voorwaarden na te leven die in deze vergunning worden gesteld. Het niet-naleven van de voorwaarden onder de welke de toelating werd verleend, sluit de intrekking van de vergunning in.

Artikel 176

De burgemeester moet minstens acht dagen op voorhand op de hoogte gebracht worden van de openbare vergaderingen die niet in open lucht plaats vinden. Hetzelfde geldt voor bals en danspartijen die niet in de open lucht worden gehouden.

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten