Huishoudelijk reglement Lokaal Dienstencentrum TerHarte

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 16 december 2019.

Artikel 1 Algemeen

Dit reglement is van toepassing op gans het Lokaal dienstencentrum TerHarte. Uitzonderingen zijn mogelijk voor de vaste partners (Huis van het Kind, Thuiszorg Kempen, Liantis, De Toevlucht, Wijk werken, Huisartswachtpost) waarbij andere afspraken zijn vastgelegd.

Artikel 2 Contactgegevens Lokaal Dienstencentrum TerHarte

Verlorenkost 22
2260 Westerlo
014 53 87 87
dienstencentrum@westerlo.be 
www.westerlo.be 

Artikel 3 Openingsuren

 • Onthaal Lokaal dienstencentrum: maandag tot en met vrijdag 9–16 uur
 • Cafetaria woensdag, zaterdag, zondag en feestdag 14–17 uur
 • Dorpsrestaurant elke werkdag 12–13.30 uur (uitgezonderd feestdagen)

Artikel 4 Verhuur van lokalen

Het gebruik van de zalen van het lokaal dienstencentrum is beperkt, behoudens de uitzonderingen goedgekeurd door het lokaal bestuur, tot activiteiten die:

 • De rust van de bewoners van het aanpalende woonzorgcentrum en assistentiewoningen niet verstoren.
 • Passen binnen de visie en missie van het Lokaal dienstencentrum

Artikel 5 Kostprijs voor de huur van een lokaal telkens per dagdeel (= 4 uur)

Zaal Lavendel (20 personen)

 • voor diensten lokaal bestuur, adviesraden en partners in house: gratis
 • voor bewoners assistentiewoningen en woonzorgcentrum: 10 euro
 • voor verenigingen en scholen uit Westerlo: 15 euro
 • voor verenigingen van buiten Westerlo: 30 euro
 • voor privépersonen: 50 euro

Zaal Klaproos (40 personen)

 • voor diensten lokaal bestuur, adviesraden en partners in house: gratis
 • voor bewoners assistentiewoningen en woonzorgcentrum: 10 euro
 • voor verenigingen en scholen uit Westerlo: 15 euro
 • voor verenigingen van buiten Westerlo: 30 euro
 • voor privépersonen: 50 euro

't Rietje (120 personen)

 • voor diensten lokaal bestuur, adviesraden en partners in house: gratis
 • voor bewoners assistentiewoningen en woonzorgcentrum: 10 euro
 • voor verenigingen en scholen uit Westerlo: 15 euro
 • voor verenigingen van buiten Westerlo: 30 euro
 • voor privépersonen: 50 euro

Lokaal (kamer) hoogbouw (6 personen)

 • voor diensten lokaal bestuur, adviesraden en partners in house: gratis
 • voor bewoners assistentiewoningen en woonzorgcentrum: 1,50 euro
 • voor verenigingen en scholen uit Westerlo: 2 euro
 • voor verenigingen van buiten Westerlo: 4 euro
 • voor privépersonen: 6 euro

Tentoonstelling in centrale gang

 • gratis

Artikel 6

Organisaties van Westerlo die een aanbod voorzien voor de doelgroep (rechtstreeks of onrechtstreeks) kunnen onder de categorie 'verenigingen en scholen uit Westerlo' vallen na beoordeling door de coördinator van het lokaal dienstencentrum.

Artikel 7

Verhuur aan verenigingen van buiten Westerlo en privépersonen kan enkel na goedkeuring door het lokaal bestuur.

Artikel 8

De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Bij gelijktijdige aanvraag krijgen de diensten van het lokaal bestuur voorrang.

Artikel 9

Reservering gebeurt via het onthaal van het lokaal dienstencentrum via dienstencentrum@westerlo.be. Vermeld volgende gegevens:
Aard van de activiteit, datum, organisator, uren gebruik van de zaal,  eventueel voorzien van koffie en thee, aantal personen, andere belangrijke informatie.

Artikel 10

Lokalen worden in een nette staat achter gelaten:

 • reinigen van de tafels
 • vloeren grondig met borstel vegen
 • tafels en stoelen plaatsen volgens zaalplan 
 • al het eigen materiaal wordt verwijderd uit de zaal na afloop van de activiteit behoudens andere afspraken
 • afval wordt verzameld en gerecycleerd in de voorziene afvalbakken

Artikel 11

Indien de zaal niet netjes wordt achtergelaten, worden er kosten voor het poetsen aangerekend aan 25 euro per begonnen uur.

Artikel 12

In elke zaal is een projectiescherm en vaste beamer voorzien met hdmi aansluiting. Eventuele verloopstukken zijn voorzien bij andere persoonlijke aansluitingen. 

Artikel 13

Er is de mogelijkheid om een laptop en/of micro te ontlenen, bij het gebruik van de zaal. Deze materialen zijn gratis. Ophalen en inleveren bij het onthaal.

Artikel 14

In de vergaderlokalen kan koffie, thee en water voorzien worden:

 • Thermos koffie aan 8 euro (+/- 14 tassen)
 • Thermos thee aan 8 euro (+/- 14 tassen)
 • Karaf water (gratis), bij te vullen aan kraan bij automaten

Artikel 15

Bij gebruik van de tassen van het lokaal dienstencentrum dienen de warme dranken afgenomen te worden van het lokaal dienstencentrum. De afwas gebeurt door de keuken van het woonzorgcentrum.

Artikel 16

Aan het dorpsrestaurant zijn ook betaalautomaten voorzien met warme en koude dranken.

Artikel 17

Sleutels kunnen na afspraak opgehaald worden bij het onthaal. Na het gebruik van de zaal wordt de sleutel terug bezorgd aan het onthaal. De organisatie sluit zelf de buitendeuren en grijze tussendeur af tenzij anders afgesproken.

Artikel 18

Het onderverhuren van de infrastructuur en in gebruik geven aan derden is verboden.

Artikel 19

Annulatie van de zaal tot maximaal 24 uur op voorhand geeft geen aanleiding tot aanrekening van huur of gebruikskosten.

Artikel 20 Dorpsrestaurant 

Een maaltijd in het dorpsrestaurant bestaat uit drie gangen en kost 8 euro (6 euro sociaal tarief)

Artikel 21

Reservatie gebeurt drie dagen op voorhand bij het onthaal of via de website www.westerlo.be. Groepen groter dan 8 personen reserveren 14 dagen op voorhand.

Artikel 22

Indien er de dag zelf nog plaats is in het restaurant kan men nog aanschuiven aan het buffet. 

Artikel 23

Op de dag van de maaltijd betaal je de maaltijden aan het onthaal

Artikel 24

Annuleren kan tot de dag voordien tot 12 uur. Op de dag zelf is enkel mogelijk via een attest, anders wordt de maaltijd aangerekend.

Artikel 25

Soep wordt geserveerd om 12 uur en het hoofdgerecht om 12.30 uur.

Artikel 26 Tentoonstellingen

Tentoonstellingen kunnen in de gang van het dienstencentrum opgehangen worden. Een ophangsysteem is voorzien om de werken op te hangen. De kunstenaar dient zelf een verzekering voor eventuele schade aan de werken af te sluiten.

Artikel 27

Aanvragen gebeuren via het onthaal. 

Artikel 28

Tentoonstellingen worden op voorhand goedgekeurd door de coördinator. 

Artikel 29

Aanvangsdatum en periode worden in overleg met de coördinator bepaald.

Artikel 30 Cafetaria

De cafetaria wordt uitgebaat door vrijwilligers. 

Artikel 31

De laatste drank wordt geserveerd om 16.45 uur zodat de vrijwilligers tijdig kunnen afsluiten.

Artikel 32

Bij het gebruik van de lokalen kan aan de vrijwilligers gevraagd worden om de toog te bemannen. Kosten van de drank volgens de geldende tarieven van de cafetaria worden afgerekend met de vrijwilligers. Afspraken worden rechtstreeks met de vrijwilligers gemaakt (contactgegevens op te vragen via onthaal lokaal dienstencentrum) 

Artikel 33

Wanneer de cafetaria geopend is zijn er geen eigen dranken toegestaan in ’t Rietje, dorpsrestaurant en foyer.

Artikel 34 Huisdieren 

In het lokaal dienstencentrum zijn dieren niet toegelaten in het dorpsrestaurant. In het overige gedeelte mogen dieren aangelijnd aanwezig zijn in zoverre deze niet storend zijn voor het personeel of bezoekers van het lokaal dienstencentrum. 

Artikel 35 Roken

Er geldt een algemeen rookverbod in gans het lokaal dienstencentrum

Artikel 36 Affiches

Affiches mogen overhandigd worden aan het onthaal. Medewerkers van het dienstencentrum zullen de affiches ophangen indien deze gericht zijn naar het doelpubliek van het dienstencentrum. 

Artikel 37 Schade

Schade veroorzaakt door de gebruiker of door zijn activiteit worden vergoed op basis van een bestek opgemaakt door het lokaal bestuur.

Artikel 38 Sabam & billijke vergoeding

Het dienstencentrum heeft volgende jaarcontracten afgesloten voor ’t Rietje 

 • Sabam voor danslessen en muziek in de cafetaria
 • Billijke vergoeding

Er is geen Sabam of billijke vergoeding afgesloten voor activiteiten waar inkom voor gevraagd wordt.

Artikel 39

Indien de jaarcontracten niet voldoende zijn voor de voorziene activiteit stelt de gebruiker zich zelf in regel met Sabam of billijke vergoeding.

Artikel 40 Familiefeesten bewoners assistentiewoningen en woonzorgcentrum

Bewoners van de assistentiewoning of het woonzorgcentrum kunnen gebruik maken van het dorpsrestaurant voor de organisatie van een familiefeest.

Artikel 41

In het dorpsrestaurant is een keukenblok voorzien met materiaal voor 30 personen. Al het gebruikt materiaal wordt door de familie zelf afgewassen en teruggeplaatst. Er wordt zeep en handdoeken voorzien.

Artikel 42

Er mogen enkel koude maaltijden genuttigd worden (broodjes, taart, gebak, hapjes). Afwijkingen kunnen aangevraagd worden bij de coördinator van het lokaal dienstencentrum.

Artikel 43

Gebruikte handdoeken en vaatdoeken mogen afgegeven worden aan het keukenpersoneel of in de wasbak gelegd worden.

Artikel 44

Dranken worden afgenomen via de cafetaria. 

Artikel 45

Bij gelijktijdige reservering van de zaal ’t Rietje en het dorpsrestaurant voor familiefeest, krijgt de reservering voor het ’t Rietje voorrang.

Contact

Lokaal Dienstencentrum TerHarte
Verlorenkost 22
2260 Westerlo
België
Gesloten
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
Gesloten