Reglement levering warme maaltijden aan huis

Doelgroep

 • Elke inwoner van Westerlo vanaf de leeftijd van 70 jaar
 • Elke inwoner van Westerlo jonger dan 70 jaar mits medisch getuigschrift of sociaal verslag
 • Een minimale afname van twee maaltijden per week wordt steeds vereist. Een afname van één maaltijd per week wordt enkel toegestaan na een sociaal onderzoek door de verantwoordelijke maatschappelijk assistent.

Prijs 

 • De prijs bedraagt 8,50 euro per maaltijd bij afname van 1 maaltijd en 8 euro per maaltijd bij afname van minimum twee maaltijden op hetzelfde adres en dezelfde dag. Een wijziging in de toepassing van deze prijzen als gevolg van een veranderde gezinssamenstelling zal vanaf de 1ste van de er op volgende maand gelden voor de facturen van de maaltijden.

Aanvraag

 • De aanvraag gebeurt bij het onthaal van het lokaal dienstencentrum. De sociale dienst vervolledigt het dossier tijdens een huisbezoek. 

Leveringsdagen

 • Alle weekdagen, uitgezonderd de zon- en feestdagen, tussen 11 en 13 uur.
 • Er wordt uitsluitend met een vast leveringsschema gewerkt. Dit betekent dat elke week er op dezelfde dagen maaltijden worden geleverd. Afwijkingen op de vaste leveringsdagen zijn enkel mogelijk bij dringende redenen.

Inhoud van een maaltijd

 • Een warme maaltijd per gebruiker bestaat uit soep, hoofdschotel en dessert.
 • Een dieetmaaltijd wordt enkel geleverd op voorlegging van een doktersvoorschrift.
 • Het menu wordt u maandelijks bezorgd.

Aansprakelijkheid

 • De maaltijden worden bereid en geleverd door de keuken van het woonzorgcentrum Parel der Kempen. 
 • De bereiding en levering gebeuren met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van alle vigerende reglementeringen ter zake. Eventuele aansprakelijkheid zal dan ook pas kunnen worden vastgesteld na deskundige controle en nazicht in de bereiding en levering van de maaltijden tot aan de afgifte bij de klant. De dienst kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de behandeling van de maaltijd door de gebruiker of derden na afgifte van deze maaltijd.
 • De geleverde maaltijd kan bij voorkeur dadelijk worden geconsumeerd. Gelieve niet uit de schotels te eten om beschadiging te voorkomen! Mocht u toch de mogelijkheid niet hebben om te eten op het moment van de levering, dan raden wij u aan om de maaltijd koel te bewaren in uw koelkast. We raden u eveneens aan de maaltijd ten laatste te gebruiken de avond van de leveringsdag.
 • Om de maaltijd voldoende te kunnen opwarmen maakt u gebruik van uw eigen keukenmateriaal. De roestvrijstalen schotels waarin de maaltijden geleverd worden, zijn niet geschikt voor gebruik in de microgolfoven. 

Betaling

 • U bekomt een maandelijkse factuur waarop het aantal geleverde maaltijden en het tarief vermeld staan, te betalen via het overschrijvingsformulier of via een domiciliëring.
 • Eventuele betalingsmoeilijkheden kunnen besproken worden met de verantwoordelijke maatschappelijk assistent. Op basis van een sociaal onderzoek beslist het lokaal bestuur over deze steunaanvraag.

Annulering of onderbreking van de levering

 • Annulering of onderbreking van de levering van maaltijden dient te gebeuren ten vroegste één week op voorhand en ten laatste op de dag voorafgaand aan de leveringsdag uiterlijk om 14.00 uur op het algemeen nummer van het onthaal: 014 53 87 87 of aan de bezorger van de maaltijdbedeling. Uitzondering: enkel in geval van dringende ziekenhuisopname mogen maaltijden tot 10.00 uur geannuleerd worden op de voorziene leveringsdag.
 • Wij zien ons verplicht niet geannuleerde maaltijden aan te rekenen. 

Noteren van de geleverde maaltijden

 • De geleverde maaltijden worden zo zorgvuldig mogelijk geregistreerd.  Denkt u dat er een vergissing is gebeurd, meldt dit dan aan de bezorger.

Afwassen en terug meegeven van de gebruikte schalen

 • De schalen die gebruikt worden voor de soep, hoofdschotel en eventueel dessert dient u zelf af te wassen en terug mee te geven aan de bezorger bij het volgende bezoek.
 • Neemt u geen maaltijden meer, bezorg de maaltijdschalen dan zo spoedig mogelijk terug aan het onthaal van het lokaal dienstencentrum, Verlorenkost 22. Tijdens de kantooruren.
 • Niet ingeleverde of beschadigde schotels en kommen moeten worden vergoed à rato van  20 euro voor een soepkom met deksel en 35 euro voor een drievaksschotel met deksel. 

Contact

onthaal Lokaal Dienstencentrum TerHarte
dienstencentrum@westerlo.be
014 53 87 87

Contact

Lokaal Dienstencentrum TerHarte
Verlorenkost 22
2260 Westerlo
België
Gesloten
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
Gesloten