Reglement voor bepaling tarieven sporadische activiteiten en sporadische verkoop roerende goederen

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019.

Artikel 1

De retributie is verschuldigd door iedereen die inschrijft op de betreffende activiteit of die het betreffende materiaal of product aanvraagt.

Artikel 2

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 verleent de gemeenteraad machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven vast te stellen van

  1. sporadische activiteiten die worden georganiseerd door de gemeente binnen de uitvoering van de door de gemeenteraad goedgekeurde doelstellingen en actieplannen. Het moet gaan om activiteiten waarvan het tarief in functie van de kostprijs wordt bepaald of die niet behoren tot de normale en permanente dienstverlening van de gemeente. De inning van deze tarieven gebeurt vooraf, contant of via overschrijving, door de diensten die de activiteiten organiseren
  2. de verkoop van producten of materialen die de gemeente in het kader van een specifieke activiteit heeft ontwikkeld of aangekocht en aanbiedt in het kader van die activiteit of zolang de voorraad strekt. De inning van deze verkopen gebeurt vooraf, contant of via overschrijving, door de diensten die de activiteiten organiseren
  3. de verkoop van roerende goederen waaraan door het bestuur geen gebruik of bestemming meer gegeven wordt omdat ze overbodig, niet meer nuttig, achtergelaten, onherstelbaar, oud of versleten zijn

Contact

Financiƫn
Gemeentehuis verdieping 2
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
Belgiƫ
014 53 91 80
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten