Schoolreglement Het Lo Oevel

Het schoolreglement wordt samen met de infobrochure-afsprakennota bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

Het is goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 september 2019 en gepubliceerd op deze website op 18 december 2019.

pdf bestandSchoolreglement Het Lo Oevel 2019-2020.pdf (3.73 MB)