De Kringwinkel Zuiderkempen

De Kringwinkel Zuiderkempen zamelt herbruikbare goederen in en biedt deze aan een betaalbare prijs en met een klantgerichte service aan via zeven kringwinkels. Daarnaast onderneemt de Kringwinkel Zuiderkempen acties die gericht zijn op reductie van gebruik en verspilling van energie en grondstoffen. Als sociale werkplaats stelt de Kringwinkel Zuiderkempen hoofdzakelijk mensen tewerk die laaggeschoold of langdurig werkloos zijn of leven van een leefloon.

Gemeente en OCMW Westerlo zijn aangesloten bij deze organisatie.

pdf bestandStatuten De Kringwinkel Zuiderkempen (111 kB)

Contact

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw
Noordstraat 25 bus 1, 2220 Heist-op-den-Berg
www.dekringwinkel.be

 

 

Logo De Kringwinkel Zuiderkempen