De Lijn

De Lijn verzekert het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in Vlaanderen.

De Lijn heeft drie bestuursorganen met specifieke bevoegdheden: de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van bestuur en de raad van directeuren. De aandeelhouders van De Lijn komen jaarlijks samen tijdens de algemene vergadering. De aandeelhouders van De Lijn zijn het Vlaams Gewest (81,55 %), 224 van de 308 Vlaamse gemeenten (10,92%), de vijf Vlaamse provincies (6,76 %), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (0,63%) en particulieren (0,14%).

De raad van bestuur is het hoogste bestuursorgaan van De Lijn. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid. De raad van bestuur bestaat uit elf bestuurders (waaronder de voorzitter en ondervoorzitter), drie waarnemers en twee commissarissen van de Vlaamse Regering. Twee van de bestuurders zijn er namens de steden en gemeenten op voordracht van de VVSG.

pdf bestandStatuten De Lijn (338 kB)

Contact

De Lijn nv
Motstraat 20, 2800 Mechelen
info@delijn.be
www.delijn.be
 

 

Logo De Lijn