IOK

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, afgekort IOK, is een dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking die tot doel heeft de deelnemers - op hun uitdrukkelijke vraag - bij te staan bij de uitvoering van hun taken. Dit door ondersteunende diensten te verlenen, door de samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen en door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten gemeenten en de regio ervan te nemen en/of te bestendigen. 

IOK heeft een heel uitgebreid takenpakket met activiteiten waarbij de lokale besturen naargelang hun eigen keuze al dan niet bij kunnen aansluiten en bijdragen in de werkingskosten:

  • juridische dienstverlening over onder andere milieuzaken, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, administratief recht en grondwettelijk recht
  • handhaving milieu en ruimtelijke ordening
  • Gemeenschappelijke Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
  • cel veiligheid speelterreinen
  • Kempens Woonplatform voor uitwerking lokaal woonbeleid, leegstand en verwaarlozing, conformiteitsonderzoeken
  • GIS-coördinatie
  • Intergemeentelijke Aankoopdienst
  • Informatieveiligheid voor hulpverleningszones en politiezones
  • Intercommunaal Centrum voor Geweldbeheersing voor politiezones)

Zowel OCMW als gemeente Westerlo maken deel uit van deze vereniging.

Contact

IOK
Antwerpseweg 1, 2440 Geel
014 58 09 91
info@iok.be
www.iok.be

Logo IOK