Tewerkstelling Zuiderkempen

De lokale besturen van Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo hebben voor de uitvoering van de regierol sociale economie en voor de organisatie van het tewerkstellingsbeleid een Interlokale Vereniging Tewerkstelling Zuiderkempen opgericht.

Het doel van de interlokale vereniging Tewerkstelling Zuiderkempen is:

  • zich te organiseren als een wijkwerkorganisator zoals omschreven in het wijkwerkendecreet
  • de regionale samenwerking tussen de lokale besturen te stimuleren voor het organiseren van de regierol sociale economie
  • een gedragen bovenlokale samenwerking uitbouwen die de tewerkstellingskansen in de regio Zuiderkempen kan verhogen

Het werkingsgebied strekt zich over het grondgebied van de zes deelnemende gemeenten: Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo. 

pdf bestandStatuten Interlokale Vereniging Tewerkstelling Zuiderkempen.pdf (444 kB)

Contact

Stad Geel
Werft 20, 2440 Geel
014 56 77 77
info@geel.be