VVSG

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokaal bestuur.

Westerlo is aangesloten bij de VVSG.

Contact

Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel
02 211 55 00
www.vvsg.be

Logo VVSG