Subsidie voor bezoeken aan Ottersweier en Oirschot

Westelse verenigingen die minstens een jaar verzusterd zijn met een vereniging uit Ottersweier en Fulda in Duitsland of Oirschot in Nederland kunnen een subsidie krijgen voor het vervoer van en naar onze partnergemeenten.

Beschrijving

Artikel 1

Binnen de perken van de door de gemeenteraad in het meerjarenplan goedgekeurde kredieten, wordt een verplaatsingstoelage voor personenvervoer uitgekeerd aan Westelse verenigingen die een bezoek brengen aan de Westelse zustergemeentes Ottersweier in Duitsland, Oirschot in Nederland en de partnergemeente Fulda in Duitsland.

Artikel 2

Voor betoelaging komen Westelse verenigingen die minimum een jaar verzusterd zijn met een vereniging uit een van de voornoemde zustergemeentes of de partnergemeente, en die gekend zijn bij het verzusteringscomité, in aanmerking

Artikel 3

Voor de betoelaging van bezoeken aan Ottersweier, Fulda en Oirschot worden de volgende voorwaarden

 • De toelage is een verplaatsingstoelage en dekt nooit de volledige kost.
 • Als voertuigen komen alleen bussen en wagens in aanmerking.
 • De aanvraag dient minstens twee maanden voorafgaand aan het vertrek ingediend te worden bij het college.

Artikel 4

Aanvragen tot toelagen dienen minstens volgende gegevens te bevatten:

 • De naam en het volledig adres van de vereniging als aanvrager.
 • Plaats en data van het bezoek.
 • Het post- of bankrekeningnummer met de juiste benaming ervan, waarop de toelage kan worden overgeschreven.
 • Het aantal reizigers en een deelnemerslijst.
 • Een raming van de transportkosten: offerte bij huur en berekening bij eigen vervoer.
 • De reden van bezoek, gestaafd met een uitnodiging.

Artikel 5

Na het bezoek dienen de volgende bewijsstukken overgemaakt te worden:

 • Deelnemerslijst met opgave van naam en adres van iedere deelnemer.
 • Bewijs van bezoek en contact met een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur of met een van de verenigingen of organisaties van Ottersweier, Fulda of Oirschot. Dit kan gaan over een verslag, een  programma, een gezamenlijke foto of publicatie in een ledenblad, infoblad of persartikel.

Artikel 6

De verplaatsingstoelage wordt vastgesteld op:

 • 30 % van de huurkost voor een bus met een maximum van 750 euro (met jaarlijkse indexaanpassing op 1 januari)
 • 30 % van de kilometervergoeding voor een wagen aan 0,25 euro per kilometer en vastgelegd op 1000 kilometer voor een rit heen en terug naar Ottersweier en 140 kilometer voor een rit heen en terug naar Oirschot.
 • De toelage wordt pas uitgekeerd na indiening van het volledige dossier en conform het ingediende aanvraagdossier.

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2020

Artikel 8

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit  besluit.

Contact

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak