Subsidie voor brandveilige jeugdwerkinfrastructuur

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 december 2011

Artikel 1 Algemene bepalingen

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het gemeentebudget, kunnen aan de door het college van burgemeester en schepenen erkende jeugdwerkinitiatieven subsidies verleend worden volgens de normen en voorwaarden die in dit reglement worden vastgelegd in toepassing van het jeugdbeleidsplan 2011-2013.

Artikel 2

Dit reglement handelt over de financiële tegemoetkoming van het gemeentebestuur aan de jeugdverenigingen die onkosten maken om de brandveiligheid van hun jeugdwerklokaal te verhogen.

Artikel 3

Dit reglement gaat in op 1 januari 2011 en loopt tot 31 december 2013.

Artikel 4

Bewijzen die moeten voorgelegd worden om aanspraak te maken op subsidies moeten uiterlijk op 15 november van het lopende kalenderjaar voorgelegd worden aan de jeugddienst.

Artikel 5 Op welke manier kan een subsidie bekomen worden?

Indien de kredieten voorzien in het gemeentebudget niet volstaan om aan alle aanvragen te voldoen, dan zal het verschuldigde bedrag onder de aanvragers evenredig tot de aanvragen verminderd worden.

Artikel 6

Elk jaar in januari gaat de jeugdconsulent langs bij elke erkende jeugdvereniging. Samen vullen ze voor hun eigen lokaal de checklist brandveilige jeugdlokalen in. Op basis van de gegevens uit deze checklist wordt er in overleg met de vereniging beslist welke punten uit de checklist die nog niet in orde zijn worden aangepakt.

Artikel 7

De vereniging doet aanpassingen aan het lokaal zoals overeengekomen. De facturen van de onkosten die uit deze aanpassingswerken volgen, worden als bewijsmateriaal uiterlijk op 15 november aan de jeugddienst bezorgd.

Artikel 8 Welke onkosten komen in aanmerking voor een subsidie?

Enkel de onkosten die rechtstreeks volgen uit de aanpassingswerken die de brandveiligheid van het lokaal verhogen, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Artikel 9

Alle andere onkosten die de kwaliteit van de infrastructuur verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie via het algemene subsidiereglement voor erkende jeugdverenigingen.

Jeugddienst
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 07
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak